Pascha w Społeczności Chrześcijańskiej

Kazimierz Barczuk włącz .

Pascha w Społeczności Chrześcijańskiej

Poniżej zamieszczam kilka pierwszych słów którymi dzielił się Kazimierz Barczuk (założyciel i dyrektor Misji Poślij Mnie) celebrując Paschę. Zachęcam do obejrzenia filmu poniżej z całej uroczystości. Pozwoli to zrozumieć znaczenie święta Paschy, pozwoli zrozumieć wiele spraw, które chrześcijanom niestety są jeszcze obce. Nadzchodzące święta Wielkiej Nocy po obejrzeniu całości, mam nadzieję dla wielu nabiorą głębszego i prawdziwego znaczenia. Będzie się można przekonać, że o tym wydarzeniu Biblia w proroczy sposób mówiła już od samego początku.

Brak Kazimierz Barczuk celebrował Paschę w wielu kościołach, aby przybliżyć wszystkim jej prawdziwe - biblijne znaczenie.

Gorąco zachęcam.

Witam was wszystkich. Będziemy chcieli razem cofnąć się o trzy i pół tysiąca lat, może o cztery nawet, potem o dwa i przejdziemy całą historię aż do współczesności, aby zrozumieć lepiej jak się ma z naszym zbawieniem. Inaczej będziemy świętować niż w domach żydowskich. Dlatego, że to jest normalnie rodzinne święto. Rodzina siedzi przy stole. Tutaj mamy taki stół. Główne dania są tam pięto niżej. Pierwsza część będzie tu, potem pójdziemy tam. Ale tutaj ja po kolei krok po kroku będę chciał przybliżyć nam, abyśmy mogli lepiej zrozumieć, co tak naprawdę uczynił ten Paschalny prawdziwy Baranek - Jezus - nasz Zbawiciel - dla naszego wykupienia. Bez zrozumienia Paschy, bez zrozumienia tamtych wydarzeń, które się działy wtedy, tam w Egipcie, trudno jest do końca zrozumieć jak wielkie zbawienie dokonał dla nas Bóg poprzez Swojego Syna Mesjasza Chrystusa.

To sprzątanie (przed Paschą) w domach izraelskich zaczyna się od takiej modlitwy: "Błogosławiony Jesteś Ty Pan nasz Bóg, Król świata, Któryś uświęcił nas swoimi przykazaniami i nakazał nam usunięcie kwasu z naszych domostw." Czy to ma jakieś przełożenie na nas dzisiaj, którzy przygotowujemy się do święta. My to do Wielkiej Nocy. Chcemy wspominać śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Czy to mówienie o kwasie, o oczyszczeniu naszych domów… Ja myślę, że Bogu zależało, żeby domy były czyste, ale Bóg kiedy mówił to, kiedy dawał taki przepis, czy takie prawo dla nich, myślał o czymś głębszym – dalece głębszym. I Paweł bardzo jasno to zrozumiał i powiedział tak. O tym możemy przeczytać w jego I Liście do Koryntian w piątym rozdziale – czytamy tak: „Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni; albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus.  Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w przaśnikach szczerości i prawdy.” (1 Koryntian 5:7-8)

Paweł mówi – tam mieli oczyścić dom z kwasu – że jakby my jesteśmy tym domem i mamy z siebie wyrzucić to co przaśne. Ja sobie myślę, że jeżeli oni zadają sobie tyle trudu, żeby sprzątnąć całe mieszkanie ze względu na baranka, który będzie zabity, tego paschalnego, to zwierzę. To o ileż bardziej, Paweł tutaj mówi, naszym Barankiem Paschalnym jest Chrystus. O ileż bardziej my powinniśmy dołożyć wszelkich starań, żeby nasz dom, czyli ja, ty, nasze ciało, nasz duch, nasza dusza – żeby oczyścić. Paweł mówi co to jest. On mówi o szczerości, o prawdzie… dlatego, że naszym Barankiem jest Chrystus.
 

 

- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach