Kazanie - A ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali ciało swoje

Super User włącz .

A ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali ciało swoje

 

 

 

 

 

 

- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach