Przebudzenie na Broadway`u

David Wilkerson włącz .

Przebudzenie na Broadway`u

Poselstwo do Bożego Kościoła z Times Square

Autor: David Wilkerson
  

isbn: 1900119056
stron: 235
oprawa: miękka

     Kiedy David Wilkerson postanowił powrócić do Nowego Jorku, miał wyraźny cel: wzbudzić bogobojną resztkę wierzących w tym olbrzymim mieście... głosić poselstwo sprawiedliwego życia dla Chrystusa w świecie przesiąkniętym grzechem... i modlić się ustawicznie o przebudzenie w narodzie. Odważne wezwanie Wilkersona do uświęcenia znalazło odzew u mieszkańców Nowego Jorku i w niedługim czasie jego nowo powstały Zbór przy Times Square został wypełniony ludźmi, którzy chcieli słuchać takiego poselstwa. W książce Przebudzenie na Broadwayu Wilkerson rozszerza swoje wezwanie do zborów w Ameryce i na całym świecie. Zadaje takie istotne pytania jak: Czy kościół jest gotowy na przebudzenie? Czy masz właściwy fundament, by zostać bojownikiem wiary, gotowym prowadzić duchową walkę dla Chrystusa? Czy wprowadziłeś Chrystusa do swojego kryzysu? Czy znasz Boży głos w tym ostatecznym czasie? Kazania zawarte w tej książce są przeznaczone dla tych, którzy chcą być coraz bliżej Chrystusa... chcą prowadzić życie, które będzie żywym świadectwem dla tego świata... i pragną oglądać przebudzenie, które jeszcze raz obejmie Amerykę i cały świat. Na stronicach tej książki znajdziesz zarówno słowa pociechy, jak i konfrontacji, karcenia i wyzwania, które pobudzą oddanych naśladowców Jezusa do włożenia pełnej duchowej zbroi i prowadzenia właściwej walki - na kolanach.
David Wilkerson jest założycielem Teen Challenge - chrześcijańskiej misji resocjalizacyjnej na rzecz narkomanów i alkoholików cieszącej się uznaniem na całym świecie. Jest autorem książek The Cross and the Switchblade (Krzyż i sztylet), Revival on Broadway (Przebudzenie na Broadwayu), Hungry For Morę of Jesus (Chcemy więcej Jezusa), Have You Felt Like GMng Up Late-ly? i wielu, wielu innych. Wraz ze swoją żoną Gwen mieszkają w Nowym Jorku, gdzie David jest pastorem kościoła Times Square Church.

 

- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach