Najlepiej strzeżony sekret piekła

Ray Comfort włącz .

Książkę kupisz w internetowym sklepie Dobry Skarbiec

Najlepiej strzeżony sekret piekła  

 

Autor: Ray Comfort
Producent / wydawca: Jakub
Indeks: ISBN 83-921228-2-8

  Jak wielu ludzi zdobyłeś dla Chrystusa?
Jak wielu nadal chodzi z Panem: wszyscy, niektórzy, kilkoro?

Fakty są takie:
- efektywność dużych ewangelizacji jest niska
- produkujemy więcej odstępców niż prawdziwie nawróconych
- wskaźnik tych którzy odpadli po masowych ewangelizacjach, sięga 80 - 90%

Dlaczego tak wielu ludzi odwraca się od poselstwa ewangelii?
Czy Biblia nie uczy nas jak doprowadzić grzeszników do pokuty?
Jeśli tak, to co przeoczyliśmy?
Odpowiedź może Cię zdziwić.

Sto lat temu szatan zakopał klucz, potrzebny by otworzyć serca niewierzących. Dzisiaj Ray Comfort śmiało burzy warownie nowoczesnych tradycji i sposobów, kierując nas ku zasadom biblijnej ewangelizacji.

Jeśli doświadczasz ewangelizacyjnej frustracji z powodu zgubionych dusz, niepokutujących grzeszników i odstępczych "wierzących", nie szukaj dłużej. Radykalne podejście tej książki może być brakującym wymiarem potrzebnym, aby wygrać nasze pokolenie dla Chrystusa.

"Zapragniesz słuchać tego poselstwa tak długo, aż je zrozumiesz, dlatego że jest ono fundamentem..."

David Wilkerson


Wstęp
Dwadzieścia tysięcy chrześcijańskich mężczyzn poświęciło ostatnio jeden dzień, aby modlić się o przebudzenie. Motywowani troską o dusze odłożyli na bok swoje codzienne przyjemności i poświęcili się dla sprawy ewangelii. Jednakże mówić Bogu o człowieku jest często łatwiej, niż mówić człowiekowi o Bogu.
Co by było, gdyby te dwadzieścia tysięcy połączyło działanie ze swoimi modlitwami? Co by było, gdyby każdy z nich zawołał: "O Boże! Daj mi jedną duszę w roku"? Gdyby każdy, przyprowadzony do Pana w ten sposób, modlił się tą samą modlitwą, to w ciągu dwunastu lat 174 000 000 dusz zostałoby zbawionych!
Większość chrześcijan nie modli się taką modlitwą. Zrzucamy ciężar ewangelizacji na ewangelistów. Lecz Jezus nakazał wszystkim swoim uczniom: "idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu" (Mk 16,15). Patrząc na to z biblijnej perspektywy, ciężar ten spoczywa na każdym z nas. Każdy chrześcijanin ma moralną odpowiedzialność, aby ewangelizować ten umierający świat.
W sierpniu 1982 Bóg pokazał mi niedoskonałość (i bezskuteczność) moich własnych wysiłków pozyskania zgubionych. Łaskawie pochylił się nade mną, zdjął łuski z moich oczu i objawił mi "klucz poznania" - klucz do przebudzenia. Ten klucz - najlepiej strzeżony sekret piekła - był ukryty przed Kościołem przez pokolenia!
Ten złoty, lecz lekceważony klucz otwiera drzwi do duszy człowieka. Gdy uchwycisz tę biblijną zasadę, będziesz dzielił się swoją wiarą z nowym zapałem. Już dłużej nie będziesz siedział w swojej nieudolności i frustracji, patrząc jak grzesznicy mijają cię pogrążając się w piekle. Twoje świadczenie i wysiłki ewangelizacyjne nigdy już nie będą takie same.
Pozwól mi, z Bożą pomocą, na kartkach tej książki przekazać ci ten bezcenny klucz!

Ray Comfort przemawiał w blisko 700 kościołach reprezentujących niemal każdą denominację. Jego służba jest rekomendowana przez takie osoby jak John MacArthur, David Wilkerson, Ravi Zacharius, Josh McDowell, D. James Kennedy, Franklin Graham, Joni i wielu innych chrześcijańskich liderów. Obszernie pisuje na temat ewangelizacji, m.in. dla magazynu Billy Grahama Decision oraz Billa Brightsa Worldwide Challenge. Napisał ponad 40 książek i regularnie przemawia na konferencjach.

Format: 125x195mm
Liczba stron: 198
Wydanie: drugie
Rok wydania: 2009
Oprawa: miękka

- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach