Czytelnia

Namaszczenie

Jacob Prasch włącz .

Autor w poniższym artykule stara się odpowiedzieć na jakże nurtujące nas pytanie: Dlaczego nie ma przebudzenia? Dlaczego w Kościele nie ma namaszczenia? Czym jest to spowodowane?
 
Artykuł został napisany ponad 20 lat temu, gdy pewne niepokojące nurty dopiero zaczęły pojawiać się w kościele, gdzie Ewangelia Jezusa Chrystusa zaczęła być zastępowana jej ludzkimi interpretacjami, gnostyckim objawieniem, stawianiem w centrum człowieka, autorytetu człowieka oraz nauki człowieka, które są w bezpośredniej sprzeczności z naukami Pana Jezusa. Te 20 lat temu, pewne nurty były dopiero w powijakach, one dopiero zaczynały "raczkować", a obietnice liderów tychże ruchów były jakże wzniosłe i zapewniały słuchaczy oraz współuczestników o prosperity i sukcesie dla każdego członka kościoła, o zbliżającym się przebudzeniu oraz o chodzeniu Kościoła w mocy.
 
Dzisiaj - po tych 20 latach - większość z tych ruchów jest jawnie określana jako zwiedzione, absolutnie niebiblijne w swojej teologii, a ich liderzy na podstawie tego czego nauczali są nazywani fałszywymi nauczycielami, a ich prorocy, którzy prorokowali wielkie rzeczy i wielkie wydarzenia, na podstawie proroctw, które się nie spełniły, są określani jako fałszywi prorocy - w dodatku, za którymi nadal idą jakby w jakimś transie czy letargu, wielkie rzesze oszukanych i wciąż oszukiwanych ludzi.
 
Ale dlaczego nie ma namaszczenia? Dlaczego nie ma przebudzenia?
 
Odpowiedź jest bardzo prosta.
 
Jak Duch Święty, Który jest również Duchem Prawdy może przyznawać się do czegoś co jest jawnym kłamstwem, co jest głoszeniem innego jezusa, innej ewangelii, a więc poddawaniem się pod innego ducha, NIE DUCHA ŚWIĘTEGO???!!! Przecież Słowo Boże przeklina każdego - nawet gdyby to był sam anioł z nieba - kto by głosił innego jezusa i inną ewangelię. To nie ja tak twierdzę, ale to nieomylne Słowo Boże tak mówi, ja jedynie to cytuję! (Gal. 1:6-9)
 
Jak Duch Święty, Który tyle razy na kartach Słowa Bożego ostrzegał przed bałwochwalstwem i czczeniem innych bogów, może przyznawać się i błogosławić wydarzenia, imprezy czy przedsięwzięcia, które są organizowane wspólnie z ruchami czy denominacjami, które jawnie praktykują bałwochwalstwo wręcz na ogromną skalę, modlą się do zmarłych, modlą się do aniołów, modlą się do różnych duchowych bytów, czcząc w ten sposób i oddając uwielbienie innym bogom???!!!

 

- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach