Czytelnia

Droga Sodomy

Jakub włącz .

Sodoma kojarzy się powszechnie tylko z grzechami natury seksualnej. Jednak wina Sodomy była szersza. Bóg obwieszcza:

Ezechiela 16:49-50, BW
"Oto winą Sodomy, twojej siostry, było to: wzbiła się w pychę, miała dostatek chleba i beztroski spokój wraz ze swoimi córkami, lecz nie wspomagała ubogiego i biednego. Były wyniosłe i popełniały obrzydliwości przed obliczem moim, dlatego usunąłem je, jak widziałaś."

Grzech Sodomy i okolicznych miast był więc trojaki:
1) mieszkańcy wzbili się w pychę;
2) mając dostatek nie wspomagali ubogich;
3) popełniali obrzydliwości (m.in. seksualne).

Chcąc chronić chrześcijan przed pójściem drogą Sodomy, trzeba nie tylko potępiać pornografię i wszelką inną rozpustę, ale też zwalczać naukę (rozsianą przez Lutra), która przekonuje wierzących, że mogą zrezygnować z dobrych uczynków a mimo to będą podobać się Bogu i pozostaną na zawsze zbawionymi - przez samą wiarę (por. Mat. 25:45-46; Jana 5:29; 1 Tym. 5:8; Tyt. 1:16). Kto rozumie, że ta nauka prowadzi na zatracenie, staje się odpowiedzialny przed Bogiem za jej odpieranie i zostanie z tego rozliczony (Ezl 3:18; Judy 22-23, BG; Jak. 3:1).

Jakub

art. ze strony Refleksje ucznia Jezusa

 

- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach