Czytelnia

Wszystko doświadczajcie

Jakub włącz .

1 Tes. 5:21-22, TBS
(21)  Wszystko doświadczajcie [gr. dokimazo], co dobre, tego się trzymajcie.

 


Doświadczajcie w sensie badajcie (rozważajcie) czy coś jest dobre, czy złe. Trzymajcie się tylko tego, co dobre. Jeśli rozumiecie, że coś jest złe, powstrzymujcie się od tego - jak wynika to z następnego wiersza:

(22)  Powstrzymujcie się od każdej postaci zła.

Powyższą myśl Pawła można więc zilustrować tak: wszystkie grzyby badajcie, tylko dobre zbierajcie, od złych się powstrzymujcie.

Neognostyk przekręci tę myśl do takiej oto postaci: wszystkie grzyby próbujcie przez zjadanie ich, poznawajcie zło czyniąc je, poznawajcie "głębiny szatana" przez nurzanie się w nich (por. Obj. 2:24).

Pomocne fragmenty z użyciem słowa "dokimazo":

Rz. 12:2, UBG
(2)  A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać [gr. dokimazo], co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga.

1 Kor. 11:27-28, TBS
(27)  A tak, kto jadłby ten chleb, albo pił ten kielich Pana niegodnie, będzie winien ciała i krwi Pana.
(28)  Niech więc człowiek doświadcza [gr. dokimazo] samego siebie, a tak niech je z tego chleba, i z kielicha tego niech pije.

Gal. 6:4, TBS
(4)  Ale każdy niech sam bada [gr. dokimazo] swoje czyny, a wtedy będzie miał chwałę jedynie w sobie samym, a nie w drugim,

Ef. 5:10-11, TBS
(10)  Badajcie [gr. dokimazo], co jest miłe Panu;
(11)  I nie bierzcie udziału w bezowocnych dziełach ciemności, ale je raczej karćcie.

Flp 1:9-11, TBS
(9)  I modlę się o to, aby wasza miłość, im dalej tym więcej pomnażała się w poznaniu i we wszelkim rozeznaniu,
(10)  Abyście mogli zbadać [gr. dokimazo], to co jest lepsze, byście byli czystymi i bez nagany na dzień Chrystusa,
(11)  Będąc napełnieni owocami sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa, ku sławie i chwale Bożej.

1 Jn 4:1-3, TBS
(1)  Umiłowani! Nie każdemu duchowi wierzcie, ale doświadczajcie [gr. dokimazo] duchy, czy są z Boga. Bo wielu fałszywych proroków wyszło na świat.
(2)  Ducha Bożego poznawajcie po tym: Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga.
(3)  I wszelki duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga; jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść, i teraz już jest na świecie.

 

 

Jakub

art. ze strony Refleksje ucznia Jezusa

 

 

- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach