Czytelnia

Królowa Niebios

Super User włącz .

 

"Lecz ty nie wstawiaj się za tym ludem i nie zanoś za nim błagania ani modlitwy, i nie nalegaj na mnie, gdyż cię nie wysłucham!  Czy sam nie widzisz, co oni robią w miastach judzkich i na ulicach Jeruzalemu?  Dzieci zbierają drwa, a ojcowie rozniecają ogień; kobiety ugniatają ciasto, aby wypiekać placki dla królowej niebios, cudzym bogom wylewa się ofiary z płynów, aby mnie obrażać.  Czy mnie tym obrażają - mówi Pan czy nie raczej samych siebie ku zawstydzeniu własnemu?"
(Jeremiasza 7:16-19 BW)

 

 

 

- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach