Czytelnia

Imiona hebrajskie w Polsce

Admin włącz .

Imiona hebrajskie dopuszczone do użytku na terenie Polski przez Komisję Kultury Języka
Komitetu Językoznawstwa PAN i zaakceptowane do nadawania przez rodziców dla swoich dzieci.

 
MĘSKIE:

Abdon - /ebed - sługa, niewolnik/
Abel - /habel - lekki wiatr, dech/
Abraham - /ojciec narodu, mnóstwa, zastępów, tłumu/
Adam - /adhamah - ziemia, (lub z arab. adama - łączyć się); imię Adam oznaczałoby: człowiek z
ziemi powstały/
Ananiasz - /Hananja - Jahwe jest łaskawy, łaska Boża/
Ariel - /Ariel - lew Boży, albo ogień Boży/
Aron - /Aharon - proroczy, natchniony/
Beniamin - /ben-jamin - syn prawej ręki, syn umiłowany/
Daniel - /Daniel - Bóg osądził, Bóg jest sędzią/
Dawid - /dod - godny kochania, lub dud - kochanie/
Efraim/Efrem - /ephraim - podwójnie płodny/
Eliasz - /El-ijahu - Pan mój wielki, Jahwe, jest moim Bogiem/
Elizeusz - /Elisza - komu Bóg jest zbawieniem/
Emanuel - /im-anu-el - Bóg jest z nami/
Ezechiel - /Jechezquel - Bóg jest moją mocą/
Gabriel - /Gabhri-el - mąż silny, człowiek boży, albo Bóg jest moim męstwem/
Gedeon - /Gidhon - drwal, rozbijacz, burzyciel/
Izaak - /Jishak - Bóg uśmiechnął się/
Izajasz - /jesza-Yahu - Bóg ocala/
Jakub - /Jaaqob - trzymający za piętę/
Jan - /Johanan - Bóg okazał miłosierdzie, Bóg jest łaskawy/
Janusz - /Johanan - Bóg okazał miłosierdzie, Bóg jest łaskawy /
Jeremi - /Irmejahu, Jirmejah - wywyższony przez Boga /
Jeremiasz - /Irmejahu, Jirmejah - wywyższony przez Boga/
Joachim - /Jehojaqim - Bóg wzmocni, podniesie, wywyższy/
Joel - /Joel - Pan jest Bogiem/
Jonasz - /Jonah - gołąb/
Jonatan - /Jonathan - boży dar/
Jordan - /Yarden (yeor-Dan) - rzeka Dan/
Jozafat - /Jehoszafat - Bóg sądzi/
Józef - /Joseph - niech Bóg pomnoży/
Łazarz - /Eleazar, El - Bóg i azar - pomógł, wspomógł/
Maciej - /Mattayah - dar Boga/
Malachiasz - /Mal-akijah - posłaniec, zwiastun Boga/
Manuel - /im-anu-el - Bóg jest z nami/
Mateusz - /Mattitjah - dar Boga/
Melchior - /melki-or - król (Bóg) jest światłością, król swiatłości/
Michał - /mika-el - któż jest jak Bóg, Bogu podobny/
Natan - /Nathan - Bóg dał/
Noe - /Noah - odpoczywać, być spokojnym (odpoczynek, spokój)/
Rafał - /Raphael - Bóg (go) uzdrowił, uleczył/
Ruben - /Ruben - oto syn/
Salomon - /szalom - pokój, spokój/
Samson - /Szimszon - słoneczny, przenośnie nieprzezwyciężony/
Samuel - /Szemuel, szemu - imię, el - Bóg, czyli imię Boga/
Serafin - /seraphim - płonący, palący/
Symeon - /Szimhon - Bóg wysłuchał/
Szaweł - /Szaul - wybłagany, wyproszony, pożądany/
Szymon - /Szimhon - Bóg wysłuchał/
Tadeusz - /taddai - człowiek o szerokiej piersi, odważny, mądry, przebiegły/
Tobiasz - /Towijjah - Bóg jest moim bogactwem/
Tomasz - /teoma - bliźniak/
Uriasz - /urija(h) - Bóg jest moim światłem/
Zachariasz - /Zakharjah - Bóg pamięta/
Zacheusz /Zakkay, Zakharjah - Bóg pamięta/
 
ŻEŃSKIE:


Aneta - /hannah - łaska/
Anita - /hannah - łaska/
Anna - /hannah - łaska/
Beniamina - /żeńska forma ben-jamin - syn prawej ręki, umiłowany syn (córka prawej ręki,
umiłowana córka)/
Dana - /Daniel - Bóg osądził, Bóg jest sędzią/
Daniela - /Daniel - Bóg osądził, Bóg jest sędzią/
Debora - /debhora - pszczoła/
Eleonora - /Eleonora - Bóg jest moją światłością/
Eliza - /Elisheba - Bóg jest moją przysięgą, poświęcona Bogu/
Elza - /Elisheba - Bóg jest moją przysięgą, poświęcona Bogu/
Elżbieta - /Elisheba - Bóg jest moją przysięgą, poświęcona Bogu/
Emanuela - /im-anu-el - Bóg jest z nami/
Estera - /Ester - gwiazda/
Ewa - /hawwa - dająca życie, matka/
Gabriela - /Gabhri-el - mąż silny, człowiek boży/
Halszka - /Elisheba - Bóg jest moją przysięgą, poświęcona Bogu/
Hanna - /hannah - łaska/
Izabela - /Izebel, Jezabel, Isabel - przez Boga wywyższona/
Jana - /Johanan - Bóg okazał miłosierdzie, Bóg jest łaskawy/
Janina - /Johanan - Bóg okazał miłosierdzie, Bóg jest łaskawy/
Joachima - /Jehojaqim - Bóg wzmocni, podniesie, wywyższy/
Joanna - /Johanan - Bóg okazał miłosierdzie, Bóg jest łaskawy/
Józefa - /Joseph - niech Bóg pomnoży/
Józefina - /Joseph - niech Bóg pomnoży/
Judyta - /Jehudith - Żydówka/
Lenora - /Eleonora - Bóg jest moją światłością/
Magda - /magdala - wieża, pochodząca z magdali, pochodząca z wieży/
Magdalena - /magdala - wieża, pochodząca z magdali, pochodząca z wieży/
Manuela - /im-anu-el - Bóg jest z nami/
Maria - /Miriam, Maryam, mariam - napawać radością/
Mariola - /Miriam, Maryam, mariam - napawać radością/
Marta - /marta - pani, gospodyni (domu)/
Maruta - /Miriam, Maryam, mariam - napawać radością/
Maryla - /Miriam, Maryam, mariam - napawać radością/
Maryta - /Miriam, Maryam, mariam - napawać radością/
Marzena - /Miriam, Maryam, mariam - napawać radością/
Michaela - /mika-el - któż jest jak Bóg, Bogu podobny/
Michalina - /mika-el - któż jest jak Bóg, Bogu podobny/
Rachela - /rahhel - owca, przenośnie: cierpliwa/
Rafaela - /Raphael - Bóg (go) uzdrowił, uleczył/
Rebeka - /Riwqua(h) - 1) spojenie, połączenie, 2) tłusta, 3) czarująca/
Ruta - /Ruth - przyjaźń/
Salomea - /szalom - pokój/
Sara - /Szara(h) - księżna, znakomita/
Serafina - /seraphim - płonący, palący/
Symona - /Szimhon - Bóg wysłuchał/
Tamara - /tamar - palma daktylowa/
Zuzanna - /szoszanna(h) - lilia, lotos/
 

- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach