Czytelnia

Kto chce pełnić wolę Boga, ten pozna

Jakub włącz .


Jana 7:16-17, BW

(16) Na to odpowiedział im Jezus, mówiąc: Nauka moja nie jest moją, lecz tego, który mnie posłał.

(17) Jeśli kto chce pełnić wolę jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też Ja sam mówię od siebie.

 

Rozpoznać Boskość nauki może tylko ten, kto ma właściwe nastawienie: "jeśli kto chce pełnić wolę jego, ten pozna". A więc dobra wola człowieka słyszącego Słowo jest warunkiem jego wiary. W innym fragmencie czytamy:

 

"...ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota." (Obj. 22:17)

 

Tak oto ludzkie pragnienie, ludzkie chcenie może być dla wiary albo otwartą bramą, albo przeszkodą.

 

Wracając do Jana 7:17. Wielu słuchaczy Jezusa było tak niechętnych pełnieniu woli Bożej, że nie chcieli głębiej rozważać Jego słów ani badać Jego pochodzenia. Mogli wypytać Marię o przeszłość Jezusa, o miejsce i okoliczności Jego narodzenia. Wówczas dowiedzieliby się wielu rzeczy, które pomogłyby im poznać prawdę. Mogli chodzić za Jezusem i szczerze, z pokorą prosić o wyjaśnienia Jego nauk, tak jak czynili to apostołowie. Ludzie z taką postawą uwierzyli, bo nie zamykali wierze drogi do serca. Natomiast ludzie, którzy nie chcieli pełnić woli Boga, od razu bezrozumnie sprzeciwiali się słowom Pańskim, tak jak czynią to przekomarzające się dzieci. Rzecz w tym, że oni nie byli dziećmi. Dlatego są osądzeni jako winni:

 

"Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego." (Jana 3:18)

 

Gdy Bóg daje światu łaskę wiary przez cuda i naukę Chrystusa, to świat stoi przed wyborem: przyjąć ją albo odrzucić. W tym sensie za wiarę odpowiedzialny jest człowiek. Bóg jest odpowiedzialny w tym sensie, że objawia się człowiekowi, a więc daje mu wiarę. Człowiek natomiast jest odpowiedzialny w tym sensie, że przyjmuje objawione światło albo gardzi nim. Pan Jezus jest światłością i życiem. Oto wybór, za jaki odpowiedzialny jest człowiek:

 

"Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył, ty i twoje potomstwo" (Pwt 30:19)

 

Przed ludźmi położono Chrystusa. Wybierz światło, wybierz życie, abyś żył. W tym sensie człowiek jest odpowiedzialny za swoją wiarę i zbawienie. Dlaczego więc wielu wybiera ciemność i śmierć? Czy dlatego, że Bóg nie udzielił im łaski? Gdyby tak było, wtedy okazałyby się nieprawdą słowa "położyłem dziś przed tobą życie". Okazałyby się nieprawdą również słowa z Jana 7:17: "kto chce pełnić wolę jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga". Tę ludzką niechęć wobec pełnienia woli Bożej Jezus opisał dokładniej w Jana 3:18-21.

 

Jana 3:18-21

(18) Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.

(19) A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe.

(20) Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków.

(21) Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu.

 

Pan Jezus w wierszu 18 mówi: "kto zaś nie wierzy, już jest osądzony". Dlaczego jest osądzony? Bo nie uwierzył. Ale dlaczego nie uwierzył i stał się osądzony? Oto jest kluczowe pytanie. Osądzenie wynika z tego - mówi Pan w wierszu 19 - że ludzie miłują ciemność i odrzucają światłość, czyli Jego, Jego czyny i naukę. Dlaczego odrzucają? Dlatego, że czynią zło a prawda nauki Chrystusowej obnażałaby ich uczynki (w. 20). Dlatego nienawidzą światłości i uciekają od niej. Musieliby bowiem odmienić swe życie, by móc w niej być. Inni natomiast - mówi wiersz 21 - są gotowi pełnić wolę Bożą, żyć w prawdzie nauki Chrystusowej i tacy ludzie dążą do światłości. Tacy uwierzą. Zatem i tu pokazuje Pan, że za niewiarę i potępienie odpowiedzialne jest skłaniające się ku złu, niepokutujące serce, które z własnej woli odrzuca dar wiary danej w objawieniu się Boga w Jezusie Chrystusie.

 

Jakub

Refleksje ucznia Jezusa

- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach