Czytelnia

Ja sam zwrócę swoje oblicze przeciwko temu mężowi

Jakub włącz .

3 Moj. 20:1-5, BW
(1)   I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy:
(2)   Powiedz do synów izraelskich: Ktokolwiek z synów izraelskich i z obcych przybyszów mieszkających w Izraelu odda kogoś ze swego potomstwa Molochowi, poniesie śmierć; miejscowa ludność ukamienuje go.
(3)   Ja zaś zwrócę się przeciwko mężowi temu i wytracę go spośród jego ludu, gdyż oddał Molochowi jedno ze swego potomstwa i skalał moją świątynię, i zbezcześcił moje święte imię.
(4)   A jeśliby miejscowa ludność nie zwróciła uwagi na tego męża, że oddał Molochowi kogoś ze swego potomstwa, i nie zabiła go,
(5)   To Ja sam zwrócę swoje oblicze przeciwko temu mężowi i przeciwko jego rodzinie i wytracę go oraz wszystkich spośród ich ludu, którzy go naśladują cudzołożąc z Molochem.


Jaka z tego nauka w odniesieniu do Kościoła? Widzę taką: choćby niepokutujący grzesznik był w oczach ludzi nadal w Kościele, to dla Boga jest odłączony, przeklęty.

W 2 rozdziale II Listu Piotra oraz w Liście Judy ukazani są ludzie, którzy z lubością oddają się grzechom a mimo to biorą udział w Wieczerzy Pańskiej (2 Ptr 2:13; Judy 12). Pozornie są chrześcijanami. Cóż jednak z tego, skoro dla Boga są "synami przekleństwa" (2 Ptr 2:14), "są tymi, którzy sami się odłączają" (Judy 19, UBG). Są "drzewami zwiędłymi, bez owoców, dwukrotnie obumarłymi i wykorzenionymi" (Judy 12). "Bo jeśli uciekli oni od plugastw świata przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, a potem znowu się w nie wikłają i zostają pokonani, to ich ostateczny stan jest gorszy niż pierwszy" (2 Ptr 2:20, UBG). Zatem dla Boga tacy ludzie są odłączeni, choćby otoczeniu wydawało się, że są członkami Kościoła.

Dodać trzeba, że o takich ludziach Juda również napisał:

Judy 1:22-23, BG
(22)  A nad niektórymi zmiłujcie się, rozsądkiem się rządząc;
(23)  A drugich przez postrach do zbawienia przywódźcie, z ognia ich wyrywając, mając w nienawiści i suknię, która by była od ciała pokalana.


Myśl Judy rozumiem tak, że wszelkie zabiegi w celu zbawienia tychże "błąkających się gwiazd" muszą przebiegać w taki sposób, żeby nie mieć z nimi jedności braterskiej (począwszy od jedności wynikającej z Wieczerzy Pańskiej) dopóki nie porzucą grzechu.

Jakub

ze strony Refleksje ucznia Jezusa

- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach