Czytelnia

Powołani i zarazem przeznaczeni

Jakub włącz .

Rz. 8:28-30, UBG
(28)  A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga.
(29)  Tych bowiem, których on przedtem znał, tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu jego Syna, żeby on był pierworodny między wieloma braćmi.
(30)  Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też uwielbił.

Apostoł Paweł pokazuje tu elementy Bożego działania:

uprzednie poznanie -> przeznaczenie -> powołanie -> usprawiedliwienie -> uwielbienie

Widać, że kolejne elementy wynikają z poprzednich. Przeznaczenie nie nastąpiłoby, gdyby nie uprzednie poznanie. Powołanie nie nastąpiłoby bez wcześniejszego przeznaczenia. Usprawiedliwienie nie nastąpiłoby bez powołania, a uwielbienie bez usprawiedliwienia. Każdy uwielbiony musiał zostać wpierw usprawiedliwiony. Każdy usprawiedliwiony musiał zostać wpierw powołany. Każdy powołany musiał zostać wpierw przeznaczony. Jest to fakt kluczowy: każdy powołany jest też przeznaczony. Oto, co z tego wynika: skoro każdy powołany jest przeznaczony, to znaczy, że utracie powołania towarzyszy utrata przeznaczenia. A ponieważ Pismo przestrzega powołanych, że mogą znieważyć Ducha łaski i stać się łupem Bożego ognia (Hebr. 10:26.27.29), znaczy to, że można być przeznaczonym, a następnie zatraconym.

(26)  Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy,
(27)  Lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników.
(29)  O ileż sroższej kary, sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony, i znieważył Ducha łaski!

List do Hebrajczyków skierowany jest do powołanych (3:1). I zarazem przeznaczonych.

Problemem wielu wierzących jest to, że nie rozumieją, w jakim sensie Kościół jest przeznaczony.

 

Artykuł pochodzi z: www.refleksje-ucznia-jezusa.bloog.pl

- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach