Czytelnia

Dawid i Goliat

Tomasz Chyłka włącz .


DAWID I GOLIAT

krótkie rozważanie o życiowych zmaganiach wierzących

1Sam.17rozdz.

Izrael stanął naprzeciw wojskom Filistyńskim. Na czoło tych wojsk wystąpił Goliat, który był olbrzymem mierzącym ok. 3 metrów. W życiu spotykamy także wielu podobnych "gigantów".  Każdy  przeraża wyglądem i swoją posturą.

 

NATURA GIGANTÓW

Te giganty mogą mieć różną postać. Mogą to być: trudne wyzwania, lęk o przyszłość, życiowe problemy, nałogi, troski ...itd. Giganty zawsze skupiają uwagę człowieka na sobie (5-7 wers) i zawsze czynią w człowieku to samo - wywołują strach i trwogę (11 i 24 wers). Sieją spustoszenie i beznadzieję. Pewnego dnia Piotr wyszedł z łodzi i stawił czoła żywiołowi. Idąc po wodzie, zmierzał do Jezusa.  Nagle zerwał się wiatr i spiętrzyły się fale. Wówczas swój wzrok utkwił na żywiole. Gdy idziesz w podobnych okolicznościach przez życie bądź ostrożny, aby nie mierzyć siły wiatru i wysokości nacierających na ciebie fal. To zawsze przyniesie ten sam rezultat - Piotr zaczął tonąć.

„Mam zawsze Pana przed sobą. Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja, Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie”  (Ps. 16:8-9)

 

TWOJA NAGRODA

Jeśli mimo tego co dzieje się w Tobie i wokoło spojrzysz na nagrodę i zaczniesz rozmyślać o tym, że to Ty mógłbyś byćtym człowiekiem z kilkoma kamyczkami i procą to wszystko staje się możliwe. Dawid mimo tego co się działo wokoło niego nie tracił ducha - gdyż skierował wzrok na zapłatę, na nagrodę (25-26, 30 wers). On o to rozpytywał i o tym myślał. On tym żył. Wyobrażenie Goliata i zniszczeń jakie mógł dokonać było dla wojsk Izraela bardziej realne niż nagroda, która stała za tym gigantem. Dawid jednak skierował wzrok na zapłatę. To była jego rzeczywistość (realność). Jeśli stoisz na drodze giganta - spójrz na to co jest za nim. Skieruj wzrok tam gdzie jest zwycięstwo. Gdy popatrzysz w taki sposób na swoje życie, każdy gigant zrobi się malutki, że ledwie go będzie widać.

„Tak mówi Pan: Powstrzymuj swój głos od płaczu, a swoje oczy od łez, gdyż jeszcze będziesz miała nagrodę za swój trud”(Jer. 31:16). „Lecz wy bądźcie mocni i nie opuszczajcie waszych rąk, gdyż jest nagroda za wasze uczynki” (2 Kron. 15:7)

 

ZNIECHĘCENIE
Właśnie wtedy gdy serce Dawida zaczęło płonąć dla Pana spotkał kogoś, kto go bardzo zniechęcał, a nawet oskarżał (28wers). Gdyby Dawid słuchał tego człowieka dalej pewnie jego duch by upadł. Dawid jednak odwrócił się i nie słuchał tego co niszczy nadzieję i odwagę (30wers). Gdy masz przed sobą Giganta najgorszą rzeczą jest słuchać osób, które łamią twoje morale. Opuść ich, odwróć się od nich i przebywaj z takimi, którzy ufają Panu.

„Czemu więc mówisz, Jakubie, i powiadasz, Izraelu: Zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa do mojego Boga nie dochodzi? Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje, niezgłębiona jest jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają.” (Izaj. 40:27-31)

 

ŹRÓDŁO POKOJU

Co było dla Dawida źródłem spokoju i odwagi? Wspomnienie dzieł Pana. Gdy stajesz przed wyzwaniem musisz wspomnieć i pamiętać te poprzednie chwile, w których Pan był ci pomocą. Dawid nie zapomniał o niedźwiedziach i lwach, których pobił własnymi rękami. Każdy ma podobne świadectwo przeszłości - chwile w których Pan dawał zwycięstwo (34-36wers). Napełniaj się tą Bożą obecnością, która sprawiała, że byłeś zwycięzcą w Panu. Pan się nie zmienia, to nasza droga się zmienia i ciągle jakiś nowy gigant zastępuje nam drogę. Chociaż sytuacja może wyglądać na inną pamiętaj, że "Jezus Chrystus wczoraj i dzisiaj, ten sam i na wieki" (Hebr.13:8). Biblia mówi także, żebyśmy wszelką troskę złożyli na Niego gdyż "On ma o nas staranie", a na innym miejscu mówi, żebyśmy myśleli o tym co prawdziwe "a Bóg pokoju będzie z nami". Czy jesteś gotów wrócić do źródła swego pokoju?

„Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu.  A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie” (Filip. 4:6-7)

 

CIELESNE PORADNICTWO

Dawida chciano wyposażyć w zbroje (środki do walki). Uważano, że giganta nie można zwyciężyć bez tego. Podobnie dzisiaj jest wielu "podpowiadaczy", którzy ci powiedzą co musisz zrobić, jak zadziałać, aby było dobrze (38-39 wers). Jednak przeklęty ten kto na człowieku polega, a z ciała czyni oparcie swoje (Jer.17:5). Dawid czuł się wystarczająco wyposażony przez Pana - pamiętał co może Pan nawet, gdy nie ma żadnych środków aby zwyciężać (po ludzku patrząc).

"Nie licznemu wojsku zawdzięcza król swe zwycięstwo, Nie swej wielkiej sile zawdzięcza wojownik ocalenie. Koń zawodzi, gdy chodzi o zwycięstwo, A wielka jego siła nie zapewni człowiekowi ocalenia. Oto oko Pana jest nad tymi, którzy się go boją,

Nad tymi, którzy spodziewają się łaski jego" (Ps. 33:16-18)

 

OSTATECZNE STARCIE

Gdy w końcu stanął naprzeciw Goliata ten wydrwił go i znieważył (43-44wers). Te słowa były jak ryk lwa (który chodzi wokoło i patrzy kogo by pochłonąć). W takim momencie niejednego zdejmie trwoga, nie jeden czuje się sparaliżowany. Serce Dawida było niezłomne, gdyż szedł w imieniu Boga i w Jego wystarczającej sile (45-47 w.).

Goliat ruszył na Dawida z całym impetem wojownika i był coraz bliżej. Ogarnięci trwogą wojownicy Izraela patrzeli co będzie dalej. Sytuacja nie wyglądała najlepiej z ich perspektywy. Być może wielu z nich myślało w swych sercach co można było zrobić wcześniej, aby uniknąćteraz tego. Wzrok tych ludzi był ciągle utkwiony w nacierającym na nich Goliacie i drżeli.

Proca Dawida jednak już świszczała nad głową. On robił swoje i nie oglądał się na ludzi i niesprzyjające okoliczności (49 wers). Dysponował tylko niewielkimi środkami, lecz Pan w swych rękach pomnożył siłę tego oręża wielokrotnie. Goliat został powalony jednym małym kamyczkiem. Dawid zwyciężył. Jego wzrok utkwił bowiem tam gdzie była nagroda, tam gdzie znajdowało się zwycięstwo. Gdzie utkwiłeś swój wzrok? Spójrz na Jezusa, zaufaj mu i to wystarczy. Nastaw swe serce na Pana i oczekuj Jego działania.

„Pan Zastępów jest z nami, Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. Pójdźcie i zobaczcie dzieła Pana, Który czyni dziwne rzeczy na ziemi! Kładzie kres wojnom aż po krańce ziemi, Łamie łuki i kruszy włócznie, Wozy ogniem pali.

Przestańcie i poznajcie, żem Ja Bóg, Wywyższony między narodami, Wywyższony na ziemi!” (Ps. 46:8-11)

 

INSPIRACJA

Na tym nie kończy się historia. Gdy Dawid pokonał Goliata cały Izrael puścił się w pogoń za Filistyńczykami i każdy wziął swą nagrodę (52-53 wers). Gdy pokonasz swego giganta to na pewno zainspiruje innych do podobnej walki. Wielu drży w niemocy i strachu, gdyż na ich drodze życia stanął jakiś Goliat i czują się słabi. Nie wierzą, że ich gigant może zostać pokonany. Być może ty zadajesz sobie pytanie: dlaczego ja, dlaczego Panie ja musze stoczyć bitwę z olbrzymem. Odpowiedź jest prosta - Pan wybrał Ciebie, abyś stał się inspiracją dla wielu. Zaufaj mu, a On wszystko dobrze uczyni.

„Zaufaj Panu i czyń dobrze, Mieszkaj w kraju i dbaj o wierność! Rozkoszuj się Panem, A da ci, czego życzy sobie serce twoje! Powierz Panu drogę swoją, Zaufaj mu, a On wszystko dobrze uczyni.” (Ps. 37:3-5)

„Miej nadzieję w Panu i strzeż drogi jego, A On cię wywyższy, abyś odziedziczył ziemię! Ujrzysz zagładę bezbożnych! Widziałem okrutnego bezbożnika, Rozpierającego się jak cedr Libanu. Ale przeminął i nie ma go, Szukałem go, ale nie można było go znaleźć. Przeto wzoruj się na niewinnym i popatrz na prawego, Bo przyszłość należy do męża pokoju. Natomiast przestępcy zginą pospołu, Potomstwo bezbożnych będzie wytępione. Zbawienie sprawiedliwych przychodzi od Pana, On jest ich obroną w czasie niedoli. Pan wspomaga ich i ratuje; Ratuje ich od bezbożnych i wybawia, Bo w nim szukali schronienia.” (Ps. 37:34-40)

Modlę się, aby Pan dodał Ci sił w trudnych chwilach jakie przeżywasz. Cokolwiek się dzieje w Twoim życiu o jednym nie możesz zapomnieć - „ciemne doliny” nie są miejscem naszego przeznaczenia, ale są one jedynie etapem, który musimy razem z Panem pokonać. On nas prowadzi na niwy zielone i nad wody spokojne (Ps.23).

 

Niech Pan Cię błogosławi

Tomasz Chyłka

 

wykorzystano za zgodą autora

http://www.pszczyna.kech.pl

- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach