Czytelnia

Fałszywe przeciwstawienia

Jakub włącz .


Mnożą się fałszywe przeciwstawienia. Na przykład, że to nie Słowo Boże zbawia, ale Chrystus, więc nie należy przykładać zbyt wielkiej wagi do poznania i zrozumienia Słowa. I że to nie modlitwa zbawia, ale Chrystus. I że nie Chrzest zbawia, ale Chrystus. I nie pobożność (postępowanie po myśli Boga) zbawia, ale Chrystus. Itd.

Wyobrażam sobie, że oto ludziom uwięzionym na dnie głębokiej przepaści ktoś zrzuca linę* wraz ze specjalną żywnością i napojem* oraz listem*, w którym jest napisane: "Zaufajcie mi, jestem Ratownikiem. Posilcie się, żebyście mieli siłę do wielodniowej wspinaczki. Napój wyostrzy wam zmysły i pomoże pokonać niebezpieczeństwa. Wspinajcie się ściśle według wskazówek, żebyście nie spadli. Oto wskazówki..." - itd. W odpowiedzi jedni studiują list, a drudzy robią na boku burzę mózgów. Ci pierwsi, nauczywszy się wskazówek, rozpoczynają wspinaczkę. Ci drudzy wołają: "Co wy robicie! To nie lina zbawia, ale Ratownik! To nie żywność i napój zbawia, ale Ratownik! To nie wskazówki zbawiają, ale Ratownik! I nie wspinaczka zbawia, ale Ratownik! Wy chcecie zbawić się sami, nas zbawi Ratownik!"* Symbole Słowa Bożego i mocy Ducha Świętego

 

Jakub

art. ze strony

Refleksje Ucznia Jezusa

- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach