Czytelnia

Zaakceptowaliśmy świecką definicję grzechu

Bert Clendennen włącz .

Kiedy jestem zgorzkniały, czuję się odrzucony, użalam się nad sobą, czy to z winy kogoś innego, czy własnej, to jestem poza wolą Bożą i w takimstanie nie jestem gotowy na spotkanie Pana. Odstępców widzimy jako pijaków, złodziei lub cudzołożników, ale jeżeli taki duch zgorzknienia i użalania się nad sobą jest w tobie, jeżeli jest ktoś, komu nie wybaczyłeś, to i ty jesteś poza wolą Bożą i nie jesteś gotowym na spotkanie Pana Jezusa Chrystusa. Nie potrzebujesz wtedy, by ktoś wkładał na ciebie ręce, ale potrzebujesz sam upaść na Jego ołtarz i pozostać na nim tak długo, aż odzyskasz pokój.

Jeżeli masz coś przeciwko bratu, to „zostaw swój dar przy ołtarzu i najpierw pojednaj się ze swoim bratem”, potem przyjdź, a znajdziesz pokój dla swojego serca. 1 Samuela 15,23 mówi: „Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem, jak czary, a krnąbrność, jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom”. Chciałbym was ostrzec, że jeżeli Bóg dotyka czegoś w waszym życiu, to chce, byście to usunęli. Nie ma takich rzeczy, których On by dotykał, a wy nie moglibyście się ich pozbyć. Bóg nie bawi się z naszymi uczuciami, ale kaznodzieje tak. Bóg nigdy nie będzie wskazywał ci na coś w twoim sercu, gdyby nie chciał cię od tego uwolnić. Nie ma znaczenia, co to jest. Jeżeli Bóg już za coś się zabrał, to znaczy, że chce, byś się tego pozbył. W Hebr. 12:25 Bóg powiada: „Baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi”. Kiedy Bóg pokazuje ci, co jest w twoim sercu, to mówi: „Mam już tego dość”. Na tym polega uświęcenie. Paweł powiedział: „Kiedy byłem dzieckiem, postępowałem, jak dziecko, ale kiedy jestem mężczyzną, muszę odrzucić to, co dziecięce”.Kiedy byłem tu w ubiegłym roku, jednemu bratu akurat urodziło się dziecko. Takiemu rocznemu dziecku wolno robić pewne rzeczy, ale nie wolno ich robić dziecku 6-letniemu. Na starszym spoczywa już większa odpowiedzialność. Kiedy Bóg kładzie rękę na twoim sercu, to mówi: „Już dość tego! Chcę, byś się tego pozbył ze swojego życia!”. Jeżeli dalej w tym trwasz, to jest to świadomy grzech i nadejdzie dzień, kiedy nie będzie już za niego ofiary. Jeżeli świadomie będziesz czynić to, czego Bóg ci zabronił, to przyjdzie dzień, kiedy nie będziesz. mógł przestać. To, co było możliwe, stanie się niemożliwe - i to jest grzech! Nie jest to jakiś szczególny czyn, ale stan serca. Jeżeli Bóg ci na to wskazuje, a ty dalej w tym trwasz, to przyjdzie czas, kiedy już nie będziesz w stanie tego zostawić.

Kiedyś przyszła do mnie pewna kobieta przed spotkaniem modlitewnym i powiedziała, bym się o nią modlił, bo ona nie może się modlić. Myśl, która nagle się pojawiła, pochodziła od Ducha Świętego: „Kiedy mogła się modlić, nie modliła się i teraz już nie może się modlić!”. Gdybym chciał się pozbyć tej ręki, to wystarczy ją przewiązać mocno sznurkiem i pozostawić tak, a przyjdzie czas, kiedy ją utracę na zawsze. Jeżeli nie używasz ręki do tego, do czego Bóg ją stworzył, to przyjdzie czas, kiedy już nie będziesz mógł jej używać. Największym darem od Boga jest możliwość uwierzenia, ale jeżeli będziesz świadomie odrzucał wiarę, to dar ten odejdzie na zawsze.Kiedy Bóg pokazuje nam nasz stan lub działanie niezgodne z Jego wolą, a my nie usuwamy go z naszego życia, to staje się to naszym bożkiem, a żaden bałwochwalca nie może wejść do Królestwa Bożego.

Dzisiaj mówię o przygotowaniu się na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Jako kościół, stajemy się coraz bardziej podobni do świata. Zaakceptowaliśmy świecką definicję grzechu. Świat nazwał grzech tylko przestępstwem. Świat również nie akceptuje przestępstw, ale są pewne grzechy, które nie stanowią przestępstwa. Tam, gdzie jest przestępstwo, jest na pewno grzech, ale w kościele są ludzie, którzy mają pewne służby, pilnują porządku, prowadzą śpiew - lecz w oczach Bożych są mordercami. Nikogo nie zastrzelili, ale gniewają się na brata czy siostrę. Jeżeli chcesz mieć udział w pochwyceniu, to musisz się z tym rozprawić. Są też ludzie, których w kościele można uznać za świętych, ale są cudzołożnikami. Nie kładą się do łóżka z żoną kogoś innego, ale patrzą na nią z pożądaniem, a Jezus powiedział, że to jest cudzołóstwo.

 

 

 

Bert Clendennen

"Człowiek według Bożego serca"

 

 

- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach

 

 

-