Czytelnia

Kluczowe momenty życia

Dennis Holcomb włącz .


Przyjrzyjmy się życiu Jana Chrzciciela. Wszyscy zgodzimy się, że był on kimś wyjątkowym na swoje czasy, począwszy od proroctw o nim, a na barbarzyńskiej śmierci skończywszy.

Pierwszą wzmiankę o Janie Chrzcicielu odnajdujemy w Księdze Izajasza 40, kiedy to Bóg pociesza swój lud i zapowiada tego, który „przygotuje drogę Panu”. A następnie przez 700 lat Biblia milczy na jego temat. Ale Bóg jest ZAWSZE wierny swojemu Słowu i to proroctwo również zostało wypełnione, w najwłaściwszym momencie i dla najwłaściwszego celu.Proroctwo to i jego wypełnienie nie były jednak kluczowymi momentami życia Jana.

Następnie widzimy niezwykłe okoliczności związane z jego narodzeniem. Elżbieta, matka Jana, była już w podeszłym wieku, kiedy poczęła. Przez całe swoje życie była bezpłodna. Jednak, podobnie jak Sara w Starym Testamencie, to miało się zmienić za Bożym działaniem. Potem, wybór imienia wzbudził wiele kontrowersji. Wszyscy sądzili, że będzie się nazywał Zachariasz, tak jak jego ojciec. Jednak anioł, który ukazał się Zachariaszowi, polecił mu, aby nazwał swojego syna Jan (Ew. Łukasza 1, 13).

Wydarzenia te, mimo iż niezwykłe i wspaniałe, nie były jednak kluczowymi momentami życia Jana.

Biblia opisuje niecodzienny styl życia Jana Chrzciciela. Mieszkał on na pustyni. W Ew. Mateusza 3, 4 czytamy, że miał odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany wokół bioder swoich , a żywił się szarańczą i miodem leśnym. To sugeruje jego oddzielenie od rzeczy, które mogłyby go odciągnąć od oddania się Bogu i realizacji celu, do którego został powołany. A Jan był bardzo świadomy tego, że jego życie miało szczególny cel.
 

Jednakże, ani to gdzie mieszkał, ani jego odzienie, ani sposób odżywiania, nie były kluczowymi sprawami w jego życiu.

Następnie, prowadzony Duchem Świętym, zaczął nauczać na pustyni judzkiej: „Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios”. Biblia opisuje dalej, że : „Wtedy wychodziła do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nadjordańska. I byli chrzczeni przezeń w rzece Jordanie, wyznając grzechy swoje” (Ew. Mateusza 3, 5-6). Jan nauczał, że on chrzci wodą, ale Jezus będzie chrzcić Duchem Świętym i ogniem i że nie jest godzien, schyliwszy się, rozwiązać rzemyka u sandałów Jezusa. Jan stwierdził nawet, że on musi stawać się mniejszym, aby Jezus mógł wzrastać.Ale nauczanie i przesłanie Jana również nie miały kluczowego znaczenia dla jego życia i służby.

Myślę, że w tym momencie kończy się już wam cierpliwość i zastanawiacie się, co w takim razie było tym kluczowym momentem? Zanim odpowiem, pozwólcie, że powiem tylko, iż jest to dokładnie ta sama rzecz, która jest kluczowym momentem w życiu nas wszystkich. I, że takich momentów w naszym życiu musi być bardzo wiele. A więc oto odpowiedź: „Nazajutrz [Jan] ujrzał Jezusa, idącego do niego i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech Świata” (Ew. Jana 1, 29)I to jest właśnie to. Kluczowy moment w życiu nas wszystkich. Przywilej głoszenia kim naprawdę jest Jezus!

Nie żyjemy na tym świecie tylko po to, aby wykonywać religijne czynności. Jesteśmy tu po to, aby głosić naszemu pokoleniu „Oto Baranek Boży” i ogłaszać, że On może oczyścić i oczyści nas z każdego grzechu jeśli po prostu do Niego przyjdziemy, poprosimy o przebaczenie i będziemy pokutować (co oznacza odwrócenie się od drogi, którą podążaliśmy sami i zwrócenie się do naśladowania Jezusa). Ani proroctwa o Janie, ani jego niezwykłe narodziny, ani styl życia, ani mocne kazania, ani jego okropna śmierć - żadne z tych rzeczy, nad którymi tak lubimy się skupiać, nie zdefiniowały Jana Chrzciciela. Ale chwila, w której miał przywilej i zaszczyt głoszenia Syna Bożego swojemu pokoleniu - to właśnie był ten kluczowy moment.

My mamy nasz moment z każdym wschodem słońca. To każda chwila, w której jesteśmy świadomi i czujni. Jesteśmy solą ziemi i światłością świata i dzisiaj jest nasz kluczowy moment. Głośmy Jezusa naszemu pokoleniu, które tak bardzo Go potrzebuje!

 

Dennis Holcomb

 

- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach