Czytelnia

Kiedy modlitwa jest niewłaściwa?

A. W. Tozer włącz .


Modlitwa może być czasami nie tylko bezskuteczna, lecz również niewłaściwa. Oto przykład: Izrael został pokonany pod Aj i "wtedy Jozue rozdarł szaty swoje i padł na ziemię przed Skrzynią Pana i leżał tak aż do wieczora, on i starsi izraelscy, i sypali proch na swoje głowy." Według naszej współczesnej idei ożywienia było to postępowanie właściwe, i gdyby było kontynuowane wystarczająco długo, z pewnością przekonałoby Boga i przyniosło błogosławieństwo. Ale Pan rzekł do Jozuego: " Wstań! Czemu leżysz twarzą do ziemi? Izrael zgrzeszył: naruszyli moje przymierze, które im nakazałem. Wstań! Poświęć lud i powiedz: Poświęćcie się na jutro, gdyż tak mówi Pan, Bóg Izraela: To, co jest obłożone klątwą jest pośród ciebie, Izraelu. Nie będziesz mógł ostać się wobec swoich nieprzyjaciół, dopóki nie usuniecie spośród siebie tego, co jest obłożone klątwą".

Konieczna jest odnowa w samym Kościele. Błaganie o to, by potok błogosławieństw spłynął na zepsuty i nieposłuszny Kościół, jest stratą czasu i wysiłku. Nowa fala zainteresowania religijnego, może co najwyżej powiększyć w kościołach liczbę ludzi nie mających zamiaru uznać władzy Jezusa ani być posłusznymi Jego nakazom. Bóg nie jest zainteresowany w zwiększaniu liczby chodzących do Kościoła, lecz chodzi Mu o tych, którzy pragną zmienić swe życie i postępowanie i żyć święcie.

Pan ustami proroka Izajasza wyrzekł kiedyś słowa, które powinny rozstrzygnąć tę kwestię raz na zawsze: "Co mi po mnóstwie waszych krwawych ofiar? - mówi Pan. Jestem syty całopaleń baranów i tłuszczu, karmnych cieląt, a krwi jagniąt i byków nie pragnę. Gdy przychodzicie, aby zjawić się przed moim obliczem, któż tego żądał od was, abyście wydeptywali moje dziedzińce? Nie składajcie już ofiary daremnej, kadzenie, nowie i sabaty mi obrzydły, zwoływanie uroczystych zebrań - nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości (...) Obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu, przestańcie źle czynić! Uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową! (...) Jeżeli zechcecie być posłuszni, z dóbr ziemi będziecie spożywać." (Iz.1, 10- 19).

Modlitwa o przebudzenie zostanie wysłuchana dopiero wtedy, gdy towarzyszyć jej będzie radykalna zmiana stylu życia. Całonocne wspólne modlitwy, które nie są poprzedzone pokutą, mogą w rzeczywistości obrazić Boga. "Posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara". Musimy wrócić do chrześcijaństwa Nowego Testamentu, nie tylko w słowach wyznania, lecz także w całym stylu życia. Oddzielenie od świata, posłuszeństwo, prostota, powaga, samoopanowanie, skromność, dźwiganie krzyża: wszystko to musi znowu stać się istotną częścią idei pełnego chrześcijaństwa i być realizowane w życiu codziennym. Musimy oczyścić świątynię z kramarzy i wekslarzy i raz jeszcze poddać się całkowicie władzy naszego zmartwychwstałego Pana. Dotyczy to zarówno autora, jak i każdego, kto wzywa imienia Jezusa. Dopiero wtedy będziemy mogli modlić się z ufnością i oczekiwać nadejścia prawdziwego ożywienia.

 

 

 

 

A. W. Tozer

 

 

- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach