Czytelnia

Posłuszeństwo w wierze

John Wilson włącz .

Noe jest przykładem człowieka posłusznego w wierze. Gdy Bóg zapowiedział nadejście czegoś, czego Noe nigdy nie widział, uwierzył Bogu. Pokazał, że wierzy przygotowując się na dzień, kiedy to miała się ziścić Boska zapowiedź.

Dzięki temu Noe stał się bohaterem wiary. Bóg ostrzegł Noego i ten zbudował arkę, która miała przynieść ratunek. Wiarą swą Noe oskarżył świat. Noe, który uważany jest za sprawiedliwego (Hebr. 11:7) nie tylko wierzył w Boga, ale także wierzył Bogu. Życie, które rozpoczęło się w nieskazitelnej piękności Edenu, zdegenerowało się. W czasach, gdy ludzie nie uznawali Boga, Noe był przykładem posłuszeństwa w wierze. Bóg objawił mu powód budowy arki — nadchodzące zniszczenie, a następnie podał wskazówki, co do jej budowy. Ale Noe najpierw "chodził z Bogiem", a dopiero potem otrzymał szczegółowe instrukcje. Wiara łączy się z przyjęciem niewiadomego. Boski nakaz skierowany do Noego był śmieszny w oczach ludzi. Noe nigdy nie widział arki, a tym bardziej nie budował na lądzie niczego podobnego. Wiara Noego wiązała się z dwiema niewiadomymi. Pierwsza z nich to nadchodzące zniszczenie. Życie wydawało się płynąć normalnie. Ludzie jedli, pili, żenili się. Lecz Bóg orzekł, ze świat zostanie zniszczony. Druga niewiadoma to, czy arka rzeczywiście przyniesie ratunek. Noe uwierzył, choć nie widział arki, ani nie przeżył potopu wymagającego statku tych rozmiarów.

Wiara wymaga działania

Noe wziął się do pracy i pracował przez około 100 lat bez żadnego odzewu ze strony ludzi. Po zakończeniu budowy zebrał zwierzęta. Ukończył całą pracę nim spadła pierwsza kropla deszczu. Miał pieczę nad arką i zwierzętami przez ponad rok, a po wyjściu z arki wielbił Boga. Boga, który dotrzymał danego słowa. Każdy musi zdecydować, czy będzie posłuszny Bogu. Noe usłuchał Boskiego ostrzeżenia i w efekcie został ocalony. Słowo Boże trafia do ciebie poprzez kazania, mężów Bożych, Biblię, poprzez cichy głos wewnętrzny. Gdy je usłyszysz, czyń to, co ono mówi.

Wiara wymaga wyboru.

Życie w wierze oznacza przedłożenie Boga nad świat. Noe mógł wybrać albo pochodzące od Boga słowo o nadchodzącym zniszczeniu, albo niewierzący świat, który zdawał się być bezpieczny. Większość ludzi to wieczni uczniowie. Jezus powiedział, że ludzie są jak owce bez pasterza. Niewielu ludzi jest naprawdę twórczych. Na ogół naśladujemy innych, adoptując ich idee do własnej sytuacji. Życie w wierze jest wyzwoleniem, gdyż wychodzimy z tłumu by podążać za głosem Boga. Człowiek posłuszny w wierze wybiera Boga, a nie świat.

Wiara to przyznanie wyższości Bogu nad tym, co widzimy.

Noe pracował przez około 100 lat. To pewne, że bywał zmęczony i zniechęcony, ale wiara trzymała go przy Bogu. Kpiny postronnych nie zahamowały jego pracy, choć w pełnym słońcu i na suchym lądzie pracował nad budową statku.

Wiara wybiera przyszłość na przekór teraźniejszości.

Noe był człowiekiem nizin. W jego czasach oceany były płytkie, góry były niskimi pagórkami. Wody potopu pokryły całą ziemię, a najwyższe góry znalazły się 15 łokci, tj. 7,5 metra pod powierzchnią wody. Dopiero potem nastąpiły potężne przesunięcia w skorupie ziemskiej, góry zostały wyniesione, oceany pogłębione, a wody potopu wypełniły powstałe głębie. Przed potopem deszczu nie było. Ziemia była otoczona grubą warstwą wilgoci wytwarzając cieplarniane warunki na ziemi. Chmury chroniły ziemię od ultrafioletowych promieni słonecznych tak, że ludzie nie starzeli się tak szybko. Ludzie przed potopem żyli setki lat. Zmiany w topografii zniszczyły pokrywę chmur stwarzając w efekcie pogodę podobną do dzisiejszej. Noe niczego takiego przedtem nie doświadczył, ale wierzył, że zmiany nastąpią. Noe wierzył Bogu, nie światu; wierzył Bogu, a nie temu co widział; wybrał przyszłość, nie teraźniejszość. Był posłuszny w wierze. Noe powiedziałby nam dzisiaj: "Bądź posłuszny Bogu niezależnie jak śmieszne wydawać się to może twojemu rozumowi. Wierz Bogu, nie światu. Wierz Jemu, nie temu, co widzisz. Wybierz przyszłość, nie teraźniejszość.

 John Wilson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach