Czytelnia

...ten będzie błogosławiony w swoim działaniu

Jakub włącz .

 


...ten będzie błogosławiony w swoim działaniu

Fałszywa nauka mówi:

Chrześcijaninowi wolno jest czynić dobro dopiero wtedy, gdy Bóg potwierdzi mu osobiście, że konkretny czyn pobłogosławi. Bez takiego potwierdzenia czynić dobra nie należy, bo byłoby to działaniem "w ciele", "w sile starego człowieka".

Prawdziwa nauka odpowiada:

"Lecz kto wpatruje się w doskonałe prawo wolności i trwa w nim... ...ten będzie błogosławiony w swoim działaniu." (Jak. 1:25, UBG)

Zatem Bóg obserwuje chrześcijan i gdy widzi, że czynią coś pod wpływem prawa wolności, tzn. Słowa Prawdy* (w. 18), odpowiada na to tak, że udziela błogosławieństwa.

Jakże różni się to od nauki, że Bóg błogosławi tylko te działania, które poświadczył przez dodatkowe osobiste objawienia.

Cel tej odstępczej nauki jest przeciwny do słów Jezusa: "W tym będzie uwielbiony mój Ojciec, że wydacie obfity owoc" (Jana 15:8).

Wymysł, że każdy dobry czyn wymaga wcześniejszego znaku Bożej akceptacji jest zaiste szatański. Jest wygodny dla ludzi o złej woli. Pozwala im wykpić przykazanie miłości. I jeszcze winą obarczyć Boga, że niby to On nie pozwolił na uczynek miłości, bo przecież nie dał znaku ani nadludzkiej myśli jako potwierdzenia.

*Słowo Prawdy"  to oczywiście głoszona przez apostołów nauka Jezusa.

 

Jakub

 

art. ze strony:

Refleksje ucznia Jezusa

 

- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach