Czytelnia

Jezus nadstawia policzek

Jakub włącz .


Jezus naucza, że "jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi" (Mat. 5:39).

Potwierdził to czynem:

"A gdy On to powiedział, jeden ze sług, który tam stał, wymierzył Jezusowi policzek, mówiąc: Tak odpowiadasz arcykapłanowi? Odrzekł mu Jezus: Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, że źle, a jeśli dobrze, czemu mnie bijesz?" (Jan. 18:22-23)

Bo czymże jest nadstawienie policzka? Czy chodzi jedynie o gest? Czy raczej o zasadę wstrzymywania się od przemocy i wystawiania się na ciosy i szykany dla wyższego celu (por. Mat. 26:53-54)? Celem tym jest zbawienie i Kościół nie jest zwolniony z jego realizacji (przez nadstawianie policzka) dopóki trwa czas łaski. Bo któż uwierzy w łaskę głoszoną przez katów? Jezus więc nie zemścił się, nie wypowiedział przekleństwa, przeciwnie; naraził się na kolejne uderzenia, gdy rzekł: "Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, że źle, a jeśli dobrze, czemu mnie bijesz?" W nauce Pańskiej nie chodzi o nieużyteczne gesty, ale o korzyść dla Królestwa Bożego i człowieka. Gdyby w powyższej sytuacji Chrystus nadstawił policzek w sensie gestu jedynie - jaką korzyść odniósłby człowiek, który Go uderzył, i świadkowie tego zdarzenia? Czy nie zostałoby to uznane za wyraz przyznania się do winy? W odpowiedzi agresor mógłby uderzyć znowu, przez co zwiększyłby swój grzech. Gdzie tu dobrodziejstwo? Jezus nadstawił więc policzek we właściwym sensie. Uświadomił bijącemu, że postępuje niesprawiedliwie. Wprawdzie naraził się w ten sposób na kolejny cios, ale dał człowiekowi szansę przemiany. Jeśli nadstawienie policzka oznacza rezygnację z przemocy i narażenie się na kolejne ciosy, by dać dobre świadectwo, to właśnie to uczynił tu Jezus. Nie użył gestu, lecz słowa - słowa sprawiedliwości. Słowo w przeciwieństwie do pustego gestu ma treść. Jest zdolne wykonać w sercu potężną pracę. Działa nawet po latach. Z kolei gest podkreśla słowo. Choć, jak widać w powyższej sytuacji, nie zawsze jest wskazany.

 

Jakub

Refleksje ucznia Jezusa

- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach