Czytelnia

Czy pomyśleliśmy

Leonard Ravenhill włącz .


Czy pomyśleliśmy o Obłoku
Prowadzony… przez Obłok.

Bóg prowadził:
* Abrahama w podróży.
* Mojżesza żyjącego czterdzieści lat na pustyni.
* Jozuego biorącego w posiadanie nieznaną ziemię.
* Eliasza prowadzącego bitwę z królestwem tyranów i odstępców narodu.

Bóg jest Bogiem Nowego. Tak jak uczynił z Abraham , Mojżeszem, Jozuem i Eliaszem, tak On pragnie wprowadzać nas w nowe sfery doświadczenia z Sobą.

Był to obłok, który kierował ludzi Boga, który prowadził przez rozległą i pustynną ziemię do ziemi obiecanej – Obłok bez wyraźnych rozmiarów, bez stałych granic. Obłok, nie ograniczony do ziemskiego położenia, nie podlegający ludzkiemu poskromieniu ani nie przywiązany nie zakotwiczony do ludzkich potrzeb, ale płynący i przemieszczający się, podniesiony do niebios ponad ziemię.

Żyjemy w wieku technologii, gdzie wszystko musi być z wielką precyzją zmierzone, zakwalifikowane albo określone ilościowo, gdzie nasza perspektywa wszystkich rzeczy zaczyna formować ustalone punkty odniesienia na Ziemi. Ten sposób myślenia przyszedł, by zarazić kościół. My ekstrapolujemy na podstawie naszych doświadczeń o stanie świata, ostatnich dni, a nawet dzieł Boga. Ale, paradoksalnie, prawda pozostaje niezmienna, iż jako ludzie jesteśmy dalecy od poznania Boga i Jego dzieł inaczej niż tylko powierzchownie. Jak Żydzi w czasach Jezusa, jesteśmy związani przez nasze tradycje, zwyczaje i nawyki myślenia. Ludzki umysł jest dzisiaj sędzią, który dokonuje osądu czasów i działania duchowego świata. Jesteśmy dzisiaj daleko od duchowych warunków, jakie są konieczne, by Bóg błogosławił nas jako ludzi.

W kościele zamiast poznania Boga tylko jest życzenie, iż On przychodzi tam gdzie my jesteśmy, i nas błogosławi.

Lecz w Królestwie Bożym są trzy istotne rzeczy:
* że Król jest Obecny
* że Król Panuje
* że Król Pracuje

Śpiewamy pieśni, słuchamy kazań , ale ja pytam siebie, czy rzeczywiście możemy powiedzieć, że Bóg jest Obecny?

Bierzemy udział w działalności kościoła, ale czy możemy powiedzieć, że Bóg Panuje?

Mamy pełny plan projektów, ale czy możemy powiedzieć, że Bóg Działa?

Bracia, już najwyższy czas, by podnieść wzrok i odwrócić nasze oczy od rzeczy ziemskich, które nas otaczają i skierować je na ruch i prowadzenie Obłoku Obecności Boga .

Obawiam się, że w najbardziej realnym sensie, Obłok Boga uniósł się spośród nas i że zanim Bóg będzie chciał powrócić, będziemy musieli przygotować mu miejsce.

Jeżeli nie jesteśmy skłonni, by poważnie przystać na te warunki, to Bogu pozostaje tylko wziąć sprawy w swoje ręce i doprowadzić nas do odnalezienia tego miejsca przez sąd.

Wtedy zobaczymy „z odsłoniętą twarzą” Króla w Jego Chwale oraz Jego bezgraniczne dzieło.
 

 

 

 

 

Paul Ravenhill

 

 

- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach