Czytelnia

Fatalny błąd!

Administrator włącz .Ci, którzy zwiastują Słowo Boże, często fałszują je przez to, że opuszczają to „jeśli"; a więc milczeniem pomijają warunki. Każda obietnica ma bowiem jakiś warunek, albo nawet kilka. Aby móc otrzymać daną obietnicę, należy je spełnić. Ale zwiastujący przeważnie robią, tak, jak. gdyby takiego „jeśli" nie było. Dlatego ponoszą oni współodpowiedzialność, gdy ci, którzy ich słuchają; nie stają .się uczestnikami tego wspaniałego życia z Boga, obiecanego tym wszystkim, którzy spełnią wymagane warunki.

Wielu chciałoby być wywyższonymi z Jezusem. Według słów Jezusa jest to jednak niemożliwe bez poniżenia się. Mat. 23:12  "A kto się będzie wywyższał, będzie poniżony, a kto się będzie poniżał, będzie wywyższony." (Mt. 23,12) 

"Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w niego: Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie"   (J 8,31). W przeciwnym razie nie będziecie.

" Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam." (J 15,7). Inaczej nie!

„Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie" (J15,10). Bez tego nie osiąga się obiecanego rezultatu.

„Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję (Jan 15.14). Bez tego nie można należeć do Jego przyjaciół. Jeśli ktoś mimo to uroi sobie, że jest Jego przyjacielem, jest bardzo powierzchowny i zwodzi sam siebie, Główną winę tego stanu ponoszą kaznodzieje i przywódcy. Biedni ludzie. Jest z nimi dokładnie tak, jak z faryzeuszami uczonymi w Piśmie w czasach Jezusa. Sami nie wchodzili przez ciasną bramę ani nie szli wąską drogą, a tym, którzy chcieli wejść, przeszkadzali . Nawet przestrzegali ich przed tym.

„Jeśli zaś chodzimy w światłości jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą" (1J1,7). W przeciwnym przypadku nie mamy więc prawdziwej, autentycznej wewnętrznej społeczności miedzy sobą. Powstaje zaledwie tak zwana społeczność. Cały świat jest tego pełny. Tam ludzie udawają, że miłują się wzajemnie, zamiast rzeczywiście to czynić.

 Wtedy nie ma też uświęcenia. Jeśli jednak mówimy, że mamy społeczność między sobą albo z Nim, kłamiemy. Tak mówi poprzedni werset. Chodzi więc ciągle o wielkie „albo - albo". Warunek prawdziwego uczniowstwa Jezusa Chrystusa zapisany jest bardzo wyraźnie w Ew. Łukasza 14,26.27 i w wierszu 33;  „Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma nie może być uczniem moim."  Warunki muszą więc zostać całkowicie i w zupełności spełnione, gdyż bez tego wejść w posiadanie obietnicy jest niemożliwe, i wykluczone.

Pomijanie warunków - jaki to fatalny błąd?- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach