Czytelnia

Pokora w obliczu prób

Jakub włącz .

Jezus naucza, by modlić się tak: "nie wystawiaj nas na pokusę, ale wybaw nas od złego" (Mat. 6:13, UBG).

Słowo przetłumaczone tu jako wystawiać to gr. "eisfero". Występuje ono także w:

Łuk. 5:18 i 19
Dzieje 17:20
Hebr 13:11
1 Tym. 6:7


W każdym z tych fragmentów kontekst nadaje temu słowu znaczenie "wnosić", "wprowadzać".

Dalej, wyraz oddany jako pokusa to "peirasmos". Główne jego znaczenie to próba, wypróbowanie.

Toteż przekład interlinearny grecko-polski tłumaczy ten fragment tak: "i nie wprowadź nas w doświadczenie".

Nauka Chrystusa jest więc taka: módlcie się o to, by Ojciec nie wprowadzał was w próby. To znaczy, by nie dopuszczał prób, o jakie zabiega "oskarżyciel braci naszych" (Ap. 12:10; Łuk. 22:31-32). Wiadomo, że próby przychodzić muszą, bo tymczasowo wymaga tego dobro nadrzędne. Skoro jednak Pan poleca, by prosić o ich nie dopuszczanie, to znaczy, że wiele z nich może nie otrzymać Bożego przyzwolenia. Jest to łaska, że można się o to modlić. Kto by tę łaskę odrzucał, gardziłby Bożym pomocnym ramieniem. Znaczyłoby to, że żadne próby mu nie straszne. Byłby jak Piotr, który również się nie bał: "Panie, z tobą gotów jestem iść i do więzienia, i na śmierć" (Łuk. 22:33). Po czym trzy razy zaparł się swego Mesjasza.

Jak wiadomo, Pan nauczał nie tylko słowem, ale i czynem. Przykazał, byśmy się modlili o zachowanie od prób, a potem własnym przykładem to potwierdził. Bo czym była modlitwa w Getsemani?

Mat 26:39a A odszedłszy trochę dalej, upadł na twarz i modlił się, mówiąc: Mój Ojcze, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich...

Porównaj:

"Ojcze nasz... ...nie wprowadzaj nas w próbę, ale wybaw nas od złego"

A dalej:

Mat 26:39b ...Jednak niech się stanie nie jak ja chcę, ale jak ty.

Pan Jezus nie był jak Piotr, który jako duchowe niemowlę zgrzeszył pewnością siebie w obliczu próby. Chrystus wiedział, że Ojciec "pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje" (1 Ptr 5:5). Rozumiał, jak ciężkie ma przed sobą zmagania; oblewał Go krwawy pot. Próba krzyża, jako fundament planu Bożego, nie mogła być uchylona, ale skoro istnieje Ojcowska łaska oddalania prób, to nie zabieganie o tę łaskę byłoby pychą. Zbawiciel pokazał, że po takim akcie pokory, jeśli próba okazuje się konieczna, nasza modlitwa powinna brzmieć: niech się stanie wola twoja:

Mat 26:42 Znowu, po raz drugi odszedł i modlił się, mówiąc: Mój Ojcze, jeśli ten kielich nie może mnie minąć, tylko abym go wypił, niech się stanie twoja wola.
Mat 26:43 A gdy przyszedł, znowu zastał ich śpiących, bo oczy same im się zamykały.
Mat 26:44 I zostawiwszy ich, odszedł znowu i modlił się po raz trzeci tymi samymi słowami.


za zgodą uatora ze strony 
Refleksje ucznia Jezusa


- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach