Czytelnia

Moje TAK

J. H. Newman włącz .

Zostałem stworzony aby dokonać dzieła, do którego nikt inny nie został stworzony.
Mam swoje miejsce w Bożych zamiarach:miejsce przygotowane specjalnie dla mnie.
Nie ma znaczenia, czy jestem bogaty czy biedny, pogardzony czy szanowany przez ludzi.

Bóg mnie zna i wzywa mnie po imieniu.
On powierzył mi zadanie, którego nie powierzył nikomu innemu.
Wyznaczył mi misję do spełnienia.
W jakiś szczególny sposób jestem niezbędny dla Jego zamierzeń: tak bardzo nieodzowny, na mym własny miejscu, jak archanioł na swoim.
Bóg nie stworzył mnie na próżno. Będę czynił dobro i spełnię wyznaczone mi zadanie:
będę aniołem pokoju, głosicielem prawdy w miejscu wyznaczonym mi przez Boga nawet jeśli nie będę tego świadomy.
Jedno jest ważne: bym wypełniał Jego przykazania i służył Mu w moim powołaniu.

John Henry Newman

 

- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach