Czytelnia

Grzech samolubstwa

Bogdan Pankiw włącz .


Rozmyślanie nad Słowem Bożym.

     Czy jest grzechem miłować samego siebie, albo być samolubnym? Patrząc w słownik, możemy pomyśleć, że to nie takie złe. W słowniku Ożegowa napisano tak; samolubstwo- to uczucie własnej godności i samo-utwierdzenia. Chrześcijańscy kaznodzieje wskazują na wiele grzechów, a samolubstwo są skłonni pomijać. Jeżeli uważnie śledzimy Ewangelie to możemy dojść do wniosku, że samolubstwo jest ciężkim grzechem, który znajduje się w grupie grzechów ?czasu ostatecznego? na pierwszym miejscu. 

     Napisano w Słowie Bożym, że w ostateczne dni nastaną trudne czasy. Będzie odstępstwo od Boga i od wiary- ponieważ będą słuchać duchów zwodniczych i nauk szatańskich. I Tym.(4;1-4). Apostoł Paweł nie mówi o ciężkim materialnym stanie ludzi w ostatnich dniach, ale mówi o ich grzechach w tym czasie. On pisze do Tymoteusza; i wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, zarozumiali, pyszni, nie bojący się Boga, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bez miłości. Bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, nie miłujący tego co dobre. Zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga. Którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy, również tych się wystrzegaj. II Tym.(3;2-5) 

     Na pierwszym miejscu w wyliczeniu tych grzechów znajduje się samolubstwo. Jestem już 47 lat wierzącym i nie słyszałem i nie słyszałem, żeby kaznodzieje mówili, że to bardzo ciężki grzech. A ten grzech jest cięższy niż wszeteczeństwo, cudzołóstwo, pijaństwo czy narkomania. Może ktoś mi powiedzieć, że ja się mylę- bo to nie jest napisane w Biblii. Kiedyś i ja tak myślałem, nie mogłem pogodzić się ze słowami Apostoła Pawła, a tutaj jakby coś przeciwnego. 

     Obowiązkowo musimy pogodzić się ze Słowem Bożym, bo napisali je mężowie Boży, prowadzeni Duchem Świętym. Ja nigdy nie widziałem, żeby tego czy innego członka zboru ukarano za samolubstwo lub, aby ktoś pokutował za samolubstwo. Cóż w tym takiego złego- miłować samego siebie? Napisano w Słowie Bożym; Miłuj Pana Boga swego całym sercem swoim, całą duszą swoją, z całej myśli swojej. To największe przykazanie. A drugie podobne temu. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Mat. (22;37) 

     Najbardziej trzeba miłować Boga, a bliźniego miłować nie mniej niż siebie samego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien, i kto miłuje syna, albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Jeżeli człowiek jest samolubny, to w takiej rodzinie, nie będzie pokoju, ponieważ tam jest samolub, który chce aby tylko jemu dogadzano. Aby tylko jemu służyli, jego lubili, więcej niż Boga. Jeżeli taki samolub jest pośród braci, a jeszcze gorzej jak jest wśród usługujących i ma jakąś władzę. Cóż dobrego można się od niego nauczyć. On wymaga, aby wszyscy mu przebaczali, lubili go, aby wszystko kręciło się wokół niego, bo on jest starszym zboru lub kaznodzieja. O takich Pan Jezus powiedział, że podobni są do grobów pobielanych, na zewnątrz wyglądają pięknie, a wewnątrz są pełni trupich kości. Mar.(23;27) 

     Napisano, że Pan Jezus Chrystus przyszedł wzywać i grzesznych do upamiętania i pokuty. Mar. (9;13) Celnicy i grzesznicy wyprzedzają samolubnych do Królestwa Bożego. Z jakiej przyczyny? A z takiej, że samolubni mają grzech samolubstwa. Napisano też, że korzeniem wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy. I Tym.(6;10) My dobrze wiemy, że aby wyrósł korzeń tam musi być posiane nasienie. Samolubstwo to nasienie, korzenia miłości do pieniędzy. 

     Człowiek samolubny uważa, że jemu potrzeba wszystkiego dużo, więcej niż bratu, siostrze, czy sąsiadowi. Są jeszcze takie grzechy; wszeteczeństwo, cudzołóstwo, kradzież, sprzeczki, kłótnie wszystkie one rodzą się z samolubstwa. Np. młodzież nie błądziła by nigdy, jakby nie dogadzała swojemu ciału. Napisano nawet myśli cielesne są przeciwne i wrogie Bogu. Nikt z zaślubionych by nie cudzołożył, gdyby uważał drugiego za wyższego od siebie. Złodziej nie poszedł by kraść z cudzej kieszeni, gdyby nie myślał, że jemu potrzeba więcej od tego u kogo kradnie. 

     Widzimy, że wielkie zło sieje się, niby to z maleńkiego nasienia- samolubstwa. Jaką rujnującą siłę ma ono w dzisiejszy czas. Dlatego moi drodzy nie bawmy się tym grzechem i nie pozwólmy zasiać diabłu to złe nasienie w naszej duszy, a powstańmy w walce przeciwko niemu. 

     Nichaj ten grzech nie rujnuje nas, naszej rodziny, naszych zborów i naszego państwa. Niechaj nasz miłosierny Bóg pomoże nam kochać tylko Jego, być wdzięcznym Bogu za Pana Jezusa Chrystusa, Zbawiciela, który pojednał nas z Bogiem- Ojcem.Z j.ukraińskiego przetłumaczył:

Cz.W.
 

- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach