Czytelnia

Materiał Bożej budowy

Dymitri Bespałow włącz .

Chwała Panu bracia i siostry!

Otworzymy Słowo Boże i przeczytamy z 1 listu apostoła Pawła do Koryntian 3:10-13. Będziemy dzisiaj zwracać uwagę na Słowo Boże.

"Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy,To wyjdzie na jaw w jego dziele; dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień".

Naszym tematem jest: ?Materiał Bożej budowy? Z czego i z jakiego materiału ta budowa jest budowana. Budujemy dla wieczności. Budowa którą każdy buduje powinna wytrzymać wieczność.

Dlatego potrzebny jest materiał taki który wytrzyma wieczność. Oczywiście nic materialnego tego nie wytrzyma. To jest taki materiał który daje Bóg. Amen! Proszę o waszą uwagę, także u dzieci - słuchajcie uważnie. Jesteście w Domu Bożym i słuchacie Słowa Bożego, które buduje nas. Bardzo ważne Słowo jest przed nami. Materiał Bożego budowania. Mam trzy punkty i oczywiście będziemy obszernie to rozważać.
 

Numer 1

Ja rozumiem to słowo po angielsku, niemiecku i po hiszpańsku. W rosyjskim języku to słowo wzięte jest ze starosłowiańskiego języka. Jego nie ma w żadnym języku. Tylko istnieje w starosłowiańskim i jest w rosyjskim przekładzie Biblii. Boża budowa powinna budować się na prawdzie. Bracia, budowa którą budujemy, którą młodzi kaznodzieje budują powinna być budowana na prawdzie. Amen. Nie na niczym innym. Fundamentem jest Chrystus, kamieniem węgielnym jest Chrystus. Innego fundamentu nie może być. Na Nim budowa powinna budować się. Na prawdzie. Alleluja.

Czytamy w 5 księdze Mojżeszowej 32:4: "On jest skałą! Doskonałe jest dzieło jego, Gdyż wszystkie drogi jego są prawe, Jest Bogiem wiernym, bez fałszu, Sprawiedliwy On i prawy".

Słowo Boże to prawda. To jest napisane w ewangelii Jana 17:17. Bóg jest wierny i prawy i nie ma w Nim nieprawdy. Słowo Boże to prawda.
Ef 4:21 - Prawda jest w Jezusie.
1 Jan 5:6 - Duch Święty jest prawdą.
Dlatego Budowa Boża powinna być budowana na prawdzie. Tylko taka budowla wytrzyma wszystkie próby i będzie stała. Chwała Bogu.

Mamy dzisiaj wiele problemów. Dzisiaj materiał jest jaki popadnie. Wiem, że słowo 'charyzma' to bardzo dobre słowo. To greckie słowo które oznacza 'dar'. Jak wam powiem co znaczy to słowo po angielsku to się zdziwicie. Jeśli wam wyśle paczkę. Abyście nie musieli płacić za nią. To napisze na niej 'gift'. Gift po angielsku to znaczy dar. Drodzy czytaliśmy i porównujemy to dzisiaj. Dlaczego mówię o tym? Ludzie dzisiaj mówią, że nam potrzebne są tylko dary. Ja wierze w dary. One są potrzebne. Ale potrzebne są prawdziwe dary! Nie jakaś podróbka. Prawdziwe dary będą działać zgodnie z prawdą. One założone są na fundamencie prawdy. Amen. Chwała Bogu!

Czytamy z ewangelii Jana 8:31-32 ?Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w niego: Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi?.

Czytałem z rosyjskiego tłumaczenia. Jezus mówi słowo 'jeżeli'. Bracia i siostry tego słowa użyto w Biblii 1521 razy. Ono jest zawsze warunkowym słowem. Jezus daje zrozumienie tym którzy uwierzyli.

W tym momencie i nam. Jeśli będziecie w słowie moim to prawdziwie będziecie moimi uczniami. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Prawda czyni ludzi wolnymi. Prawda w Jezusie. A prawda to Słowo Boże! Prawda to Duch Święty. Wszelkie kłamstwo nie jest z prawdy. Wszelka podróbka nie pochodzi z prawdy. Wszelka imitacja nie jest z prawdy.

Do 1962 roku byłem pastorem. Potem byłem pastorem i ewangelistą. Kiedy wyjeżdżałem na ewangelizacje. Przekazywałem jednemu bratu prowadzenie nabożeństwa. Nie wiedziałem z kim on był związany. On znał się z pewnym człowiekiem o nazwisku Armstrong. To był człowiek w zabłądzeniu. U niego było trzy rodzaje nauk: trochę od adwentystów, trochę od świadków i trochę z izraelizmu. Oni uczą, że kiedy Izrael szedł z Egiptu. Oni szli przez Anglię. A Efraim i Manasses zostali w Anglii. Także oni należą do Izraela. Oczywiście to kłamstwo. Nie wiedziałem, że on otrzymywał od nich literaturę.

Kiedy wyjeżdżałem mój ojciec zostawał i był na nabożeństwach. Ten brat siał taką doktrynę kiedy mnie nie było. Pewnego razu kiedy mnie nie było on usługuje i czyta z tego miejsca gdzie szatan kusi Pana Jezusa. Pokazał mu wszystko z tego świata i powiedział: wszystko ci dam jeśli oddasz pokłon dla mnie.

Ten brat mówi: ?ten dom modlitwy należy do szatana. Te ławki na których siedzicie należą do szatana. Ta kazalnica należy do szatana itd.? Tam u nas była wtedy jedna nawracająca się kobieta. To była już staruszka jeszcze ze starej rosyjskiej arystokracji. Kiedy ona to wszystko usłyszała. Nawet w prawosławiu takiego czegoś nie słyszała. Ona podeszła do mojego ojca i mówi: Bracie Zachariasz a co należy do Boga jeżeli to wszystko należy do szatana?! Co należy do Boga? A mój ojciec mówi jej: ?siostro przecież to mówił szatan a Słowo Boże mówi że Pańska jest ziemia i wszystko co ją wypełnia!?

Amen bracia! Chwała Panu. Wszystko stworzył nasz Bóg . On jest Stworzycielem. On prawdziwy Bóg.
Szatan jest twórcą jednego dzieła. On stworzył grzech. Do niego grzechu nie było. Wszelkie kłamstwo nie jest z prawdy. ?Pańska jest ziemia i to co ją napełnia?. Psalm 24:1.

Czytamy z listu do hebrajczyków 13:18. Paweł pisze: "Módlcie się za nas; jesteśmy bowiem przekonani, że mamy czyste sumienie, gdyż chcemy we wszystkim dobrze postępować".

Wiecie dużo jeżdżę samochodem, szczególnie w Ameryce. Wożę dla braci nie tylko ewangelię ale to w czym mają potrzebę. Nasi ludzie szczególnie lubią jeść kaszę. Ci którzy przyjeżdżają, nowi. Oni nawet nie wiedzą jak ona się nazywa po angielsku. Nie wiedzą gdzie ją kupić. Ja kupuję po takiej cenie, że nikt w Ameryce i Kanadzie tak nie kupi. Kupuję ją w młynie za może jedną trzecią ceny którą płacą ludzie. Pewnego razu zajechałem do młyna. Kupiłem dziesięć worków. Dziewięć zwykłej i jeden prażonej kaszy. Która kosztuje o wiele drożej. Jeden wypisywał rachunek a inni wynosili. Zamiast położyć jeden worek oni położyli dwa. Kiedy zwoziłem te worki do domu. Wiedziałem, że kupiłem dziesięć i za dziesięć zapłaciłem. A widzę, że jest jedenaście. Dlaczego jedenaście? Okazało się, że są dwa worki prażonej. Za jakieś dwa - trzy tygodnie byłem znowu w tym młynie. Mówię do tego który wydawał mi tą kaszę: ?Kiedy byłem tu ostatni raz zaszła pomyłka, zamiast jednego worka prażonej były dwa. Teraz napisz jeden worek więcej ale nie daj mi go, a ja zapłacę?. Kiedy powiedziałem mojej żonie, że tak się stało. Ona mówi: ?przecież to nie twoja wina?!?. Mówię: ?to nie szkodzi?. Kiedy mu powiedziałem i zapłaciłem za ten worek. Oczywiście on był niewierzącym człowiekiem. Dla ludzi takie coś jest niezrozumiałe. Oczywiście Bóg może nas w ten sposób doświadczyć i sprawdzić. Ale czytaliśmy tu. Paweł mówi, że mamy dobre sumienie dlatego, że chcemy we wszystkim dobrze postępować. Chwała Bogu za to. Będzie nam może ze szkodą ale mamy dobrze postępować. Powinniśmy postępować zgodnie z prawdą. Amen? U Boga nie ma kłamstwa. On prawy Bóg. Zapisaliście?
Materiał Bożej budowy buduje się na prawdzie.
 

Numer 2.

Znamy główny wiersz Biblii. Ewangelia Jana 3:16: "Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął ale miał żywot wieczny."

List do Rzymian 5:5: "A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany".

Chrzest Duchem Świętym nie jest doktryną zielonoświątkowców. To jest doktryna ewangelii Jezusa Chrystusa! Przeczytaliśmy tu, że miłość Boża rozlana jest w sercach naszych Duchem Świętym danym nam. Bez prawdziwego i realnego chrztu Duchem Świętym człowiek nie może osiągnąć w pełni Bożej miłości. Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych Duchem Bożym. Chwała Bogu! Amen bracia!

Bez chrztu Duchem Świętym możecie odczuwać miłość Bożą. Mówić o niej. Coś przeżywać. Ale w pełni nie można zrozumieć. Kiedy Pan chrzci Duchem Świętym wierzymy, że to jest ze znakiem mówienia innymi językami. Ale to nie wszystko. Chrzest Duchem Świętym objawia się zlaniem wielkiej miłości w serce człowieka. O tym nikt nie wie tylko ten kto otrzymuje. Chrzest Duchem Świętym objawia się wielką radością. Na świecie jest wielu pisarzy ale oni nie są w stanie opisać tej wielkiej radości. Którą przeżywa człowiek w czasie chrztu Duchem Świętym. Wiem o czym mówię i ci którzy przeżyli też o tym wiedzą. Chwała Bogu. Chrzest Duchem Świętym przejawia się nie tylko mówieniem innymi językami. Ale niewypowiedzianym pokojem w duszy. Alleluja! Pokój płynie jak rzeka.

Czytamy list do Rzymian 13:10 "Miłość bliźniemu złego nie wyrządza". Amen!

Bracia i siostry miłość nie czyni bliźniemu zła. W nasze dni w których żyjemy słowo miłość jest więcej niż skażone i przekręcone. Pod słowem 'miłość' rozwodzą się, zabierają matki od dzieci, żony od mężów itd.

Kiedy mówimy o chrzcie Duchem Świętym. O prawdziwych darach Ducha Świętego. Niektóre denominacje mówią nam, że to im jest nie potrzebne. Nam potrzebna jest tylko miłość. A brat Moskalenko im odpowiadał: kiedy w 1933 roku był głód na Ukrainie (niektórzy z nas przeżyli to) w tym czasie ludzie nie mówili o niczym innym jak o chlebie. Dlatego, że chleba nie było. Prawda? Ale gdy chleb jest, o nim się nie mówi. Jeśli miłość Boża zlała się w serca Duchem Świętym. Ona będzie się przejawiać. Alleluja. Wszystko robi się lepiej kiedy robi się to z miłością. Tym bardziej budowę Bożą.
Amen.

Wiecie jestem obeznany z wieloma językami. Mnie często pytają jak się ich uczyłem. Mówię, że trzeba to lubić. Nie chcę nikogo krytykować. Często spotykam się z Żydami. Jeśli coś powiesz po niemiecku to oni nienawidzą tego języka. Za to co Hitler zrobił. Mówię, że niemiecki język był do Hitlera i po Hitlerze więc dlaczego im przeszkadza. Wszelką rzecz którą lubisz lepiej się wykonuje. Dlatego drodzy lekko to robić.

Apostoł Paweł pisze nam w 1 liście do Koryntian 14:1 ?Dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe?. Dążcie do miłości a potem starajcie się o dary. Bez miłości będzie coś swojego. Z miłością będzie Boże. Jeśliby człowiek dosięgnął darów bez miłości to będzie szukał chwały dla siebie. Ale gdy dążymy do miłości staramy się o dary i otrzymujemy je. To zgadza się to ze słowami apostoła Pawła: ?Kiedy jestem słaby wtedy jestem mocny?. Bogu wszelka chwała.

Kiedy byłem w Australii. Byłem w kilku miastach głosząc Słowo. Zostawały tam dzieci i młodzież na modlitwę dla pragnących. Modliliśmy się i wiele Pan chrzcił Duchem Świętym za co chwała Jemu. Pewnego razu pod koniec zgromadzenia jeden człowiek wstał na nogi i mówi mi: ?a dlaczego wy kaznodzieje mówicie z 12 i 14 rozdziału listu do Koryntian. A z 13 rozdziału nie mówicie?!" Wiecie on mówi o miłości. Mówię mu: ?a kiedy chcesz bym to zrobił??. To było w niedziele wieczorem. Mówię: ?jeśli chcesz powiem we wtorek wieczorem - dobrze? - dobrze?. Dogadaliśmy się. Ten człowiek przyszedł, zaprosił wielu z innych denominacji. Przyszło dużo ludzi posłuchać co Dymitry powie z tego rozdziału. 13 rozdział nie jest długi, przeczytałem go. Tam wiele razy występuje słowo 'jeśli'.

Warunkowe słowo. Mówię im: ?nie jestem specjalista z anatomii ale coś tam wiem jak wy wszyscy. Na przykład gdybym stanął przed wami i zaczął mówić na temat ważności naszych płuc. One napełniają nasz organizm tlenem. Jeden oddech za mało to organizm udusi się. Płuca są bardzo ważne. Tak głoszę im.

Kiedy mówię o ważności naszych płuc nie zmniejszam ważności serca. Nie zmniejszam ważności wątroby. Nie zmniejszam ważności naszego żołądka. Naszych nerek. Wszystko jest ważne. Dlatego Paweł pisze: dary z miłością i miłość z darami. Chwała Bogu. Amerykańscy kaznodzieje nazywają 12, 13, 14 rozdział listu do Koryntian duchową kanapką. Dwie kromki chleba i w środku ser lub coś innego.

Amen? Miłość z darami i dary z miłością. Nigdy jedno bez drugiego. Boża budowa powinna być budowana na prawdzie, miłości.
 

Numer 3

Otworzymy list do Rzymian 6:19: ?Po ludzku mówię przez wzgląd na słabość waszego ciała. Jak bowiem oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości ku popełnianiu nieprawości, tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. Gdy bowiem byliście sługami grzechu, byliście dalecy od sprawiedliwości. Jakiż więc mieliście wtedy pożytek? Taki, którego się teraz wstydzicie, a końcem tego jest śmierć. Teraz zaś, wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny?. Alleluja. Chwała Panu.

Często bywa (młodzi chcę wam powiedzieć słowo). U nas są dzieci i wnuki. Przychodzą i proszą o te parę centów od babci by kupić loda. Zamiast tego kupują jakieś komiksy. Czasami chrześcijanie czytają takie gazety. Bywam w domach wierzących i widzę takie gazety. Młodzi karmią swoje dusze tymi gazetami. Patrzą w telewizji na takie programy. Chce powiedzieć, że kiedy poczytacie takie brudne gazety, pooglądacie takie programy. To weźcie pióro i spróbujcie napisać: ?niech się święci Imię Twoje Boże?.

Drodzy chce się płakać kiedy patrzy się dzisiaj na wszystko. Nie chcę krytykować ale bywam wszędzie, może więcej niż wy. Te nauki charyzmanii zalewają młodzież. Nie mówię z krytyki ale przychodzili do nas tacy ludzie, chcieli uwolnienia i modliliśmy się za nich. Pytam ich: ?mówicie , że jesteście obdarowanymi ludźmi to skąd u was ten duch buntu? Dlaczego sprzeciwiacie się starszym?

Bracia, siostry, czy pamiętacie, starsi jak uwierzyliśmy. Nas uczono przede wszystkim świętego życia. Amen!? Nas uczyli świętego życia! Chwała Bogu. A także posłuszeństwa starszym. Chwała Jezusowi.

Do nas w Kanadzie przyjechała z Moskwy jedna rodzina. U nich była trójka dzieci. Starszy młodzieniec był szczególnej urody. Tylko robić z nim portrety. W jeden dzień on mówi swoim rodzicom: ?będę się żenił?. Oni pytają: ?z kim? - z Ritą?. Przez kilka dni w domu była babcia. Ona pyta: ?Pawełek a dlaczego chcesz brać Ritę przecież jest wiele innych dziewczyn??. On mówi: ?babciu, żyjemy tu już półtora roku i nie widziałem ani razu by Rita nakładała jakąś tapetę na twarz. Czy myślicie że komuś podobają się wasze kolorowanki? On mówi: ?po drugie: widzę, że Rita posłuszna jest rodzicom dlatego ona będzie dla mnie dobrą żoną?. Miałem ten zaszczyt udzielać im ślubu. Miałem zaszczyt modlić się o błogosławieństwo dla ich pierwszego synka. Tak, Chwała Bogu!

Bracia, siostry, szczególnie młodzi chcecie być kaznodziejami? Dobrymi członkami zboru? Starajcie się prowadzić czyste i święte życie. Nie tylko wtedy kiedy was widzą. Ale kiedy nikt nie widzi.

Słowo Boże mówi nam, że bez świętości nikt nie ujrzy Pana. Tak patrze na charyzmatyków, dlaczego oni nie uczą ludzi świętego życia!? Taka doktryna jest niesprawiedliwa. Prawdziwa doktryna uczy uniżenia szczególnie przed starszymi. Prawdziwa doktryna uczy świętego życia. Chwała Bogu.

Kiedyś byłem w Argentynie, prawie we wszystkich miejscach. Głosiłem tam w wielu miejscach. W Ameryce południowej spędziłem około 5 lat. Pewnego razu jedziemy i bracia zadają mi pytanie: Trzech argentyńskich ewangelistów miało wielką kampanię. Głosili cały tydzień a może i więcej. Tam były zebrane tysiące ludzi. Ta ewangelizacja była bardzo udana. Kiedy oni jechali z tej ewangelizacji mieli wypadek i wszyscy zginęli. Zadają mi takie pytanie: ?bracie Dymitry dlaczego tak się stało?

Przecież oni głosili ewangelię i mieli wspaniałe rezultaty. No dlaczego tak się stało??. Długo myślałem nad tym i modliłem się. Otrzymałem odpowiedź dlaczego tak się stało. Chcę abyście uważnie posłuchali.

Bywa tak: po wielkim błogosławieństwie jakie i ci ewangeliści przeżyli. Kiedy oni jechali do domu zaczęli prowadzić takie rozmowy przy których nie można powiedzieć "niech się święci Imię Twoje".

Kiedy my mówimy o Panu. Kiedy prowadzimy święte życie i święte rozmowy. To anioł ochraniający jest z nami. Ale kiedy ci ewangeliści zaczęli takie rozmowy. Anioł ochraniający nie mógł tam słuchać i być. On ich zostawił. A szatan wykorzystał to. To jest dokładnie tak. Zrozumieliście? Drodzy bądźcie świętymi bo ja jestem Święty. Świętość idzie ręka w rękę z bojaźnią przed Bogiem. Przychodzi strach Boży który jest początkiem mądrości. Gdy chodzimy w strachu Bożym Bóg obdarza nas swoją mądrością. A ludzie wtedy dziwią się i my dziwimy się skąd ta mądrość. Nikt nie przemoże tej mądrości. Chwała Jezusowi.

Drogie dzieci Boże okazujemy się budowniczymi. Jesteśmy uczestnikami budowy. Budujemy budowę dla wieczności. Amen? Będziemy budować na prawdzie, na miłości i na świętości. Dlatego, że bez świętości nikt nie ujrzy Pana. Panie niech się święci Imię twoje na tym zgromadzeniu! Niech się święci Imię twoje w naszych domach. Niech się święci Imię twoje w naszych rozmowach, w służbie dla naszego Boga i jeden dla drugiego. Przez to zwyciężymy i nasza budowa wytrzyma wieczność.
Zrozumiałe? Proste? I jasne!
Prawda? Chwała Bogu.

To właśnie Bóg położył mi na serce. Będziemy budować na prawdzie, na miłości, i napisane, na świętości. Śpiewamy pieśni w rosyjskim: ?Święcie czcimy to miejsce?. Przyszliśmy tu i święcie czcimy to miejsce.?Zdejm obuwie z nóg swoich - powiedział Pan do Mojżesza - ziemia na której stoisz jest święta. To nie w piasku jest świętość. Ale świętość jest w obecności Boga. Z bojaźnią stoimy przed Tobą Panie. Niech się święci Imię Twoje. Cała chwała dla Ciebie. Amen.

Boża budowa powinna być budowana na świętości. We wszystkim co budujemy: ?niech się święci Imię Twoje Boże!?. Alleluja. Jak w starym, tak i w nowym testamencie są powtórzone te słowa: "Bądźcie świętymi jak ja jestem Święty?". Budowa Boża powinna być budowana na miłości.. Boża budowa powinna być budowana na prawdzie.

 

- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach