Czytelnia

Pilne Ostrzeżenie !!!

David Wilkerson włącz .

Ewangelia Jana 17r, 9w, 17w.

Ja za nimi proszę , nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś , ponieważ oni są twoi;

Poświęć ich w prawdzie Twojej; Słowo Twoje jest Prawdą .

Nasz Pan zawsze łączy postęp i rozwój naszego
duchowego życia z otrzymywaną przez nas Prawdą oraz
naszym wobec niej posłuszeństwem.

Każde dziecko Boże powinno się więc strzec nauk, które utrzymują, iż
przewyższają Słowo Boże, i głoszą, że Chrystus lub
Duch Święty przemawiają do zaawansowanych
chrześcijan niezależnie od Słowa. Powoduje to duchową
pychę i chełpliwość oraz osłabia siłę ostrzeżeń i
napomnień świętych Pism, ponieważ ci, którzy zostali
zwiedzeni, sądzą, że poprzez nich działa wyższy
nauczyciel. A Szatan, wykorzystując te złudzenia, czyni
 ich poddanymi swej woli.

 

 

 

 

 

David Wilkerson

 

- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach