Czytelnia

Wesley o przedziwnej doktrynie

John Wesley włącz .

Przytaczam znaleziony w necie cytat z Johna Wesley'a:

"Ci, którzy twierdzą, że zbawienia nie można w żaden sposób utracić, rozumują w przedziwny sposób. Mówią oni, że
żadna z lamp żadnej z panien nigdy nie zgaśnie [Mat. 25:]
żadna roślina nie zostanie zagłuszona przez ciernie [Mat. 13:22]
żadna latorośl w Chrystusie nigdy nie zostanie odcięta [Jan 15:6]
żadne imię nie zostanie wymazane z Księgi Żywota! [Obj. 3:5]

Twierdzą, że
sól nigdy nie może utracić swego smaku [Mat. 5:13]
że nikt nie może "przyjąć łaski Bożej nadaremnie" [II Kor. 6:1]
ani zakopać swoich talentów [Mat. 25:25]
ani zlekceważyć tak wielkiego zbawienia [Hebr. 2:3]
ani obejrzeć się do tyłu przykładając rękę do pługa [Łuk. 9:62]

Że nikt
nie może zasmucać Ducha Świętego [Ef. 4:30] aż zgaśnie [I Tes. 5:19]
ani "zaprzeć się Pana, który go odkupił"
ani "sprowadzić na siebie zguby" [II Piotra 2:1]

Że nikt, 
ani żadna wspólnota wierzących, nie może stać się tak letnia, że Jezus wypluje ją ze swoich ust [Obj. 3:16]

Zużywają mnóstwo papieru, żeby dowieść, że 
jeśli się ktoś zgubił, to nigdy wcześniej się nie znalazł; 
że jeśli upadł, to nigdy wcześniej nie stał.

Ich zdaniem, jeśli 
ktoś został wyrzucony na zewnątrz, to nigdy wcześniej nie był wewnątrz,
a jeśli usechł, to nigdy wcześniej nie był zielony [Jan 15:6].

Twierdzą, że jeśli się ktoś cofa [Hebr. 10:38], to nie ma się skąd cofać.
Że jeśli ktoś odpada w duchową ciemność, to nigdy wcześniej nie był oświecony; 
że jeśli ponownie dałeś się opanować brudom świata, to znaczy, że nigdy wcześniej nie zostałeś od nich wyzwolony [II Piotra 2:20-22], 
a jeśli stałeś się rozbitkiem w wierze [I Tym. 1:19-20], to nigdy wcześniej statek Twej wiary nie istniał.

Krótko mówiąc, twierdzą oni:
"Jeśli dostałeś, to nie możesz stracić, a jeśli straciłeś, to nigdy nie miałeś".

Niech nas Bóg broni przed przyjęciem doktryny, której trzeba bronić tak fałszywym rozumowaniem

Za zgodą autora strony: 
http://refleksje-ucznia-jezusa.bloog.pl

 

- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach