Czytelnia

Kościele, nie zadowalaj się klejnotami!

Bartosz Sokół włącz .

    Pewnego dnia, szukając Bożego Słowa na kolejne spotkanie młodzieżowe, Bóg wskazał mi historię zapisaną w 24 rodziele I Księgi Mojżeszowej. Znajdziesz tam opis poszukiwania żony dla Izaaka oraz prorocze przesłanie dla Oblubienicy Chrystusa.

      Czytamy, że Abraham zestarzał się i postanowił znaleźć właściwą żonę dla swojego syna ? Izaaka. W tym celu posyła wiernego sługę do dalekiego kraju, miejsca zamieszkiwanego przez swoich dalekich krewnych. Ten, po dalekiej podróży, natrafia na Rebekę, która usługuje mu, pojąc jego wielbłądy. Sługa zaczyna rozumieć, że będzie dobrą kandydatką na oblubienicę dla Izaaka! Bóg stwarzając świat stworzył mężczyznę i kobietę. Stworzył ich na swój obraz. Ich! Czy wiesz, kim jest Oblubienica samego Chrystusa? To Żywy Kościół, wykupiony krwią Golgoty! Bóg Ojciec posłał Ducha Świętego na ziemię w konkretnym celu: ?Znajdź oblubienicę dla mojego Syna i zachowaj ją czystą i bez skazy, aż do wesela!?. I Duch Święty przeszukuje świat, szukając ludzi gotowych przyjąć zaproszenie Chrystusa. 

      Izaak, widząc wspaniałą kandydatkę, ofiarował jej szaty oraz srebrne i złote klejnoty (53 werset). Bóg poprzez łaskę Ducha Świętego zbawił Cię, ofiarując czyste szaty. Być może otrzymałeś klejnoty ? dar mówienia innymi językami, prorokowania lub jakikolwiek inny. Widzę Boże złamane serce z powodu złego zrozumienia istoty zbawienia. Widzę Jego żywą, desperacką tęsknotę za oddaloną oblubienicą. Rebeka przyjęła prezenty, ale kluczowy moment miał dopiero nadejść. Gdy sługa chciał zabrać ją do Izaaka, jej dom sprzeciwił się temu, mówiąc: ?Niech zostanie dziewczyna z nami jeszcze kilka albo dziesięć dni, a potem pójdziesz!? (wer. 55). Sługa nie zamierzał porwać Rebeki, mimo, że została, poprzez szaty i dary, oficjalnie zaręczona z Izaakiem i należała do niego! Zamiast tego powiedział: ?Zawołamy dziewczynę i zapytamy jej, co powie!? (wer. 58). ?Zawołali więc Rebekę i zapytali jej: Czy chcesz pójść z tym mężem?? (wer. 58). Jeśli jesteś chrześcijaninem, masz na sobie nową, czystę szatę, a na szyi i dłoniach klejnoty i dary Ducha Świętego. Jednak miejsce, w którym większość chrześcijan zatrzymuje się na zawsze, powinno być jedynie miejscem początku. Często na młodzieżowych zjazdach młodzi ludzie błagają Boga o klejnoty i dary. Widzę w nich desperację i zaangażowanie. Jednak większość z nich po otrzymaniu np. chrztu w Duchu Świętym po kilku miesięcach jest w gorszym miejscu, niż kiedykolwiek! W czasie jednej z takich modlitw Duch Święty złamał moje serce, mówiąc: ?Oni szukają klejnotów Chrystusa, ale nie Chrystusa...?. Podejrzewam, że narzeczeństwo, w którym oblubienica zainteresowana jest jedynie prezentami od oblubieńca, nie przetrwałoby nawet kilku dni! Kościele, wierzę, że to czas, by Bóg obdarzał nas darami według swojego uznania, ale naszym zadaniem jest szukać Dawcy, nie darów! Musi przyjść dzień w Twoim życiu kiedy staniesz w miejscu decyzji. Najpierw sługa wybrał Rebekę, ale później Rebeka musiała wybrać sługę! Duch Święty wybrał Cię, zaręczając z Chrystusem, ale teraz Ty musisz wybrać Ducha Świętego! Musi przyjść dzień, w którym staniesz pomiędzy Duchem Świętym a starym życiem. Dzień, w którym usłyszysz dwa głosy. Duch Święty będzie szeptał: ?Choć ze mną! Zabiorę Cię do oblubieńca! Zostaw swój dom, rodzinę i świat, w którym żyłaś do tej pory! Zabierę Cię do Chrystusa! Zaufaj mi! Nie znasz drogi, ale ja ją znam! Zaufaj mi!?. Jednak świat, w którym wzrastałeś nie odda Cię bez walki, mówiąc: ?Zostań z nami jeszcze kilka dni! Jeszcze troszkę zabawy i świętowania! Jeszcze trochę poużywasz życia, a później Cię puścimy! W końcu spędziłaś z nami całe swoje dotychczasowe życie! Rebeko, nie możesz tak po prostu odejść!?. Być może dzisiaj jesteś rozdarty między tęsknotą do wspaniałego oblubieńca a zobowiązaniem wobec świata. Apostoł Paweł napisał w liście do Efezjan 5:31-32 ?Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będą jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła.?. Tajemnica to wielka! Oblubienico Chrystusa, jeśli chcesz spotkać go kiedyś twarzą w twarz i stać się z nim jednym ciałem, musisz najpierw opuścić świat, w którym żyłaś! Nie ma innej alternatywy. Świat pełen jest zbawionych, obdarowanych chrześcijan, którzy z dumą ściskają swoje klejnoty, ale nigdy nie wyruszyli w podróż! Nigdy nie podjęli decyzji wyrażonej jednym, dramatycznym, pełnym bólu i oddania słowem Rebeki: ?Pójdę!?. Pójdę, pójdę! Oto wołanie Oblubienicy Chrystusa! Pójdę! Pójdę, gdziekolwiek zaprowadzisz mnie Duchu Święty! Pójdę, jakkolwiek trudna miała by być podróż! Widzę rozmarzone oczy Rebeki, gdy po raz ostatni zwraca się do domowników: ?Wybaczcie, ale nie mogę dłużej zostać z wami! Nie należę już do was, mój Oblubieniec czeka na mnie...!?. Oblubienico Chrystusa, dlaczego tak wielu z nas nigdy nie opuściło ?ojca i matki?? Dlaczego ściskamy klejnoty i pozostajemy wciąż w świecie? Dlaczego? Wielu przyjdzie w dniu sądu, ściskając z dumą klejnoty i powie: ?Panie, prorokowaliśmy, uzdrawialiśmy, wypędzaliśmy demony!? Ale Bóg zawoła: ?Nie znam was! Nigdy was nie znałem! Dostaliście jedynie moje klejnoty, ale nigdy nie wyruszyliście w podróż, aby spotkać się ze mną! Nigdy nie opuściliście świata, który was fascynował!?. Dzisiaj na całym świecie rozbrzmiewa pytanie: ?Czy pójdziesz z tym mężem??. I to jest pytanie do Ciebie, kimkolwiek jesteś. Możesz mieć wszystkie dary Ducha Świętego, ale wciąż nie znać Dawcy! Czy wyruszyłeś w podróż? Czy Twoje serce zdecydowało? Czy możesz zaśpiewać: ?Ten świat jest za mną!?? Wielu młodych ludzi wciąż ściska swoje klejnoty, żyjąc jednocześnie w świecie! Myślą, że są zbawieni, gdyż w swojej Bibli wpisali: ?12.04.05 ? dostałem szatę od oblubieńca, 23.08.06r. - dostałem klejnoty od oblubieńca?. Myślą, że są zbawieni, podczas, gdy nigdy nie wyruszyli w podróż i wciąż żyją starym życiem! ?Tylko Ci, których Duch Boży prowadzi są dziećmi Bożymi? (List do Rzymian 8:14)! 

      Rebeka zdecydowała. Na grzbiecie wielbłąda, w piękącym słońcu spalonej pustyni, wyruszyła w 700 kilometrową podróż... Zdecydowała. W trudzie i znoju pokonywała każdy kilometr. Wobrażam sobie dni pełne łez i zniechęcenia. Wyobrażam sobie chwile, w których siadała na gorącym piasku i płacząc szeptała: ?Nie dam rady iść dalej, to zbyt trudne...?. A wtedy przychodził sługa i cichym szeptem mówił: ?Wstań Rebeko, jeszcze trochę walki, dasz radę! Ja Ci pomogę... Rebeko, On czeka na Ciebie! Oblubienico Chrystusa, Twój Chrystus czeka na Ciebie!?. Tak, Chrystus powiedział: ?Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki.? (Ew. Jana 14:16). I on ?wspiera nas w niemocy naszej? (List do Rzymian 8:26), nasz Przewodnik i Pocieszyciel! Duch Święty! Wielu zniechęconych chrześcijan zatrzymuje się pod naporem problemów i trudności. Jest Pocieszyciel, wysłuchaj, co ma Ci do powiedzenia! Rebeka jadąc na wielbłądzie pytała z fascynacją i tęsknotą: ?Jaki on jest, jaki jest Izaak? Opowiedz mi coś o nim!?. Wtedy sługa rysował postać wspaniałego męża i kochającego oblubieńca! Czy prosisz Ducha Świętego, aby objawiał Ci Chrystusa? On ma wprowadzić nas we wszelką prawdę! Duch Święty zna Chrystusa i tylko On może nam objawić Jego istotę! Być może dziś nie masz sił, by kontynuować podróż, być może po kilku kilometrach cofnąłeś się i wróciłeś do domu. Rebeka, wiedziała, że nie ma odwrotu. ?Ten świat jest za mną.? Apostoł Paweł pisał: ?Zapominając o tym, co za mną, zmierzam do tego, co przede mną.? (List do Filipian 3:13). On cięgle był w podróży! Życie chrześcijanina jest nieustanną, ciężką i wymagającą wędrówką. Jednak Duch Święty prowadzi Cię do miejca, w którym utoniesz w objęciach Oblubieńca! Czy zapomniałeś o tym, co za tobą? Czy porzuciłeś tęsknotę za przeszłością, chwytając się nadziei przyszłości? Boże Słowo nawołuje nas do rozważnej postawy: ?Nie zasmucajcie Ducha Świętego(...)? (List do Efezjan 4:30)! Sługa byłby zasmucony, widząc jak Rebeka flirtuje z napotkanymi mężczyznami lub wciąż tęskni za pozostawionym domem. Zastanawiałby się nad słusznością swojego wyboru, widząc jak Rebeka zanieczyszcza swoją szatę i gardzi klejnotami... 

więcej na stronie:
www.polkowice.chwz.pl/content/view/105/54/ Nie zadowalaj się klejnotami, Kościele!


Bartosz Sokół

(opublikowane za zgodą autora) 

 

- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach