Czytelnia

Miłość Boża – trwać…

Szymon Lambert włącz .

     Na temat Miłości Bożej napisano już bardzo wiele. W kręgach chrześcijan ostatnio bardzo często można usłyszeć takie słowa jak „miłość Boża” wplecione w często kontrowersyjne kazania, nauczania czy też zwykłe rozmowy. Nie będę się teraz rozpisywał, jak ją rozumieć ani o tym, czy zasadne jest w takiej czy innej sytuacji odnoszenie się właśnie do Bożej miłości.

Chciałbym jednak tych, którzy bardzo często o niej mówią zmobilizować do trwania właśnie w niej. Zachęcić słowami Pana Jezusa Chrystusa, który mówi:

“Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem; trwajcie w miłości mojej.
Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie,
trwać będziecie w miłości mojej,

jak i Ja przestrzegałem przykazań Ojca mego
i trwam w miłości jego.”


Ewangelia wg Jana 15/9-10
 

Tak więc, trwaj w miłości Jego.
Amen

 

Szymon Lambert