Czytelnia

Kot potrafi latać - Teologia Zastąpienia

Szymon Lambert włącz .

Kiedyś mój przyjaciel powiedział: "Trudno przekonać przekonanego."

Słyszałem też pewną historię, którą bardzo lubię, a która idealnie pasuje do zagadnienia, które chcę poruszyć. Brzmi ona mniej więcej tak:

Późnym wieczorem, przy świetle księżyca idzie dwóch Żydów. Nagle jeden z nich wskazuje na ledwo widoczny w oddali płot i mówi, że coś na nim siedzi - zapewne kot. Na to drugi powiada, że to nie kot ale ptak siedzi na płocie. Zaczynają się spierać i dowodzić swoich racji, po czym jeden z nich mówi, żeby spór zażegnać w prosty sposób - rzucając kamieniem w płot. Jeśli to co na nim jest zeskoczy na ziemię - to oczywistym jest, że to kot, a jeżeli odleci - to - ptak. Tak też zrobili i tuż po tym jak kamień uderzył w płot, to co na nim siedziało wzbiło się w powietrze. Na to jeden z nich mówi: "Gdybym tego na własne oczy nie widział, to nigdy bym nie uwierzył, że kot potrafi latać".

Poruszę teraz temat, w którym "rzucimy kamieniem w płot" mając nadzieję, że nie znajdzie się nikt na tyle lekkomyślny by twierdzić, że "kot potrafi latać".

Teologia Zastąpienia - wielu chrześcijan wyznaje pogląd, że Kościół zastąpił Izraela w Bożym planie. Wierzą oni, że Żydzi w oczach Bożych przestali być już Narodem Wybranym, że utracili swoje wybranie i teraz jedynie Kościół jest spadkobiercą Bożych obietnic. Uznają że wszyscy Żydzi zostali odcięci od drzewa z powodu niewiary a Kościół wszczepiony przez wiarę żyje bezpiecznie.

Ale co powiada Pismo?
"Pytam więc: Czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej. Przecież i ja jestem Izraelitą, z potomstwa Abrahama, z pokolenia Beniamina.  Nie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył. Albo czy nie wiecie, co mówi Pismo o Eliaszu jak się uskarża przed Bogiem na Izraela:  Panie, proroków twoich pozabijali, ołtarze twoje poburzyli; i zostałem tylko ja sam, lecz i na moje życie nastają.  Ale co mu mówi wyrocznia Boża? Zostawiłem sobie siedem tysięcy mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem.  Podobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru łaski.  A jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską.  Cóż więc? Czego Izrael szukał, tego nie osiągnął, ale wybrani osiągnęli; pozostali zaś ulegli zatwardziałości,  Jak napisano: Zesłał Bóg na nich ducha znieczulenia, Dał im oczy, które nie widzą, I uszy, które nie słyszą, Aż do dnia dzisiejszego.  A Dawid powiada: Niechaj stół ich stanie się dla nich sidłem i siecią, I zgorszeniem, i zapłatą;  Niech zaćmią się ich oczy, Aby nie widzieli, A grzbiet ich pochyl na zawsze.  Mówię tedy: Czy się potknęli, aby upaść? Bynajmniej. Wszak wskutek ich upadku zbawienie doszło do pogan, aby w nich wzbudzić zawiść.  Bo jeśli ich upadek stał się bogactwem świata, a ich porażka bogactwem pogan, to o ileż bardziej ich pełnia?  Do was zaś, którzy jesteście z pogan, mówię: Skoro już jestem apostołem pogan, służbę moją chlubnie wykonuję;  Może w ten sposób pobudzę do zawiści rodaków moich i zbawię niektórych z nich.  Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia z martwych?  A jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto; a jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie.  Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty, będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś na ich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego,  To nie wynoś się nad gałęzie; a jeśli się chełpisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie.  Powiesz tedy: Odłamane zostały gałęzie, abym ja był wszczepiony.  Słusznie! Odłamane zostały z powodu niewiary, ty zaś trwasz dzięki wierze; wzbijaj się w pychę, ale się strzeż.  Jeśli bowiem Bóg nie oszczędzi gałęzi naturalnych, nie oszczędził też ciebie.  Zważ tedy na dobrotliwość i surowość Bożą surowość dla tych, którzy upadli, a dobrotliwość Bożą względem ciebie, o ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej i ty będziesz odcięty.  Ale i oni, jeżeli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc wszczepić ich ponownie.  Bo jeżeli ty, odcięty z dzikiego z natury drzewa oliwnego, zostałeś wszczepiony wbrew naturze w szlachetne drzewo oliwne, o ileż pewniej zostaną wszczepieni w swoje drzewo oliwne ci, którzy z natury do niego należą.  A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę: zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą,  I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel I odwróci bezbożność od Jakuba.  A to będzie przymierze moje z nimi, Gdy zgładzę grzechy ich.  Co do ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra, lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców.  Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże.  Bo jak i wy byliście niegdyś nieposłuszni Bogu, a teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa  Tak i oni teraz, gdy wy dostępujecie miłosierdzia, stali się nieposłuszni, ażeby i oni teraz miłosierdzia dostąpili.  Albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować.  O głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga! Jakże niezbadane są wyroki jego i nie wyśledzone drogi jego!  Bo któż poznał myśl Pana? Albo któż był doradcą jego?  Albo któż wpierw dał mu coś Aby za to otrzymać odpłatę?  Albowiem z niego i przez niego i ku niemu jest wszystko; niech będzie chwała na wieki. Amen." - List do Rzymian 11:1-36

Spróbujmy to zobrazować:

Teologia zastąpienia - A
Na rysunku "A" widzimy Naród Wybrany - szlachetne drzewo oliwne mające swój korzeń.

" A jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto; a jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie." - List do Rzymian 11:16


Teologia Zastąpienia - B
Rysunek "B" obrazuje odrzucone, odłamane gałęzie. Trzeba tu zaznaczyć, że NIE WSZYSTKIE gałęzie tylko NIEKTÓRE"Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane..." - List do Rzymian 11:17

Chcę, drogi czytelniku, żebyś sam sobie odpowiedział.
Kogo symbolizują odłamane gałęzie a kogo te, które nie zostały odłamane?
Dlaczego niektóre z nich zostały odłamane a inne nadal trwały w drzewie oliwnym?

"Powiesz tedy: Odłamane zostały gałęzie, abym ja był wszczepiony.  Słusznie! Odłamane zostały z powodu niewiary, ty zaś trwasz dzięki wierze; wzbijaj się w pychę, ale się strzeż." - List do Rzymian 11:19-20


 

Teologia Zastąpienia - C
Zauważ proszę, że rysunek "C" przedstawia gałązki z dzikiego drzewa oliwnego wszczepione pomiędzy szlachetne gałęzie na drzewie oliwnym. Teraz na drzewie są dwa rodzaje gałązek, gałązki ze szlachetnej oliwki i z dzikiej oliwki. Czerpią one z tego samego korzenia.

Ale to jeszcze nie koniec Bożego zamysłu. Bóg chce aby zbawiony był cały Izrael. Tora wskazywała a także i prorocy na Mesjasza, Jezusa jako Odkupiciela. Ci, którzy nie dali temu wiary symbolizują "odcięte" gałązki. Tylko wiara w dzieło Mesjasza może sprawić wszczepienie w drzewo oliwne. Innej Drogi nie ma, czy to, dla Żyda czy dla nie-Żyda.


 
 Teologia Zastąpienia - D
Teraz przyjrzyj się proszę rysunkowi "D". To wypełnienie Bożego planu.

" Ale i oni, jeżeli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc wszczepić ich ponownie."  List do Rzymian 11:23

Jak można myśleć, że nie ma dla nich (Żydów) miejsca?
Jak można myśleć, że Bóg o nich zapomni?
Jak można nie zważać na Bożą przestrogę?

"Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, nie oszczędzi też ciebie." List do Rzymian 11:21

Jeśli to nadal jest przed kimś zakryte, to Ap. Paweł objawia tę tajemnicę tymi słowami:

"A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę: zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą, i w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba." List do Rzymian 11:25-26

Dobra rada:
"To nie wynoś się nad gałęzie; a jeśli się chełpisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie. - List do Rzymian 11:18


Może aż do tej chwili było to dla niektórych niejasne. Nie byli pewni. W obliczu tych prostych, biblijnych argumentów, podanych w dziecinny sposób, mam nadzieję, że nikt nie będzie się upierał i twierdził, że "kot potrafi latać".


Szymon Lambert

- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach

fShare
5