Czytelnia

Nie ociągaj się!

Szymon Lambert włącz .

 Obrazek KPJCh Mikołąjki - NIe ociągaj się! Ratuj siebie i innych„Wtedy mężowie ci rzekli do Lota: Kogokolwiek masz tu jeszcze w tym mieście, zięciów, synów lub córki oraz wszystko, co do ciebie należy, wyprowadź z tego miejsca.  Zniszczymy bowiem to miejsce, gdyż głośna jest na nich skarga przed Panem i posłał nas Pan, abyśmy je zniszczyli.  Wyszedł tedy Lot i powiedział zięciom swoim, którzy mieli pojąć jego córki za żony, mówiąc: Wstańcie, wyjdźcie z tego miejsca, bo Pan zniszczy to miasto! Ale zięciom wydawało się, że żartuje.  A gdy wzeszła zorza, przynaglali aniołowie Lota, mówiąc: Wstań, weź żonę swoją i dwie córki, które się tu znajdują, byś nie zginął wskutek winy tego miasta.  Lecz gdy się ociągał, wzięli go owi mężowie za rękę i żonę jego za rękę, i obie córki jego za rękę, bo Pan chciał go oszczędzić, i wyprowadzili go, i pozostawili poza miastem.  A gdy ich wyprowadzili poza miasto, rzekł jeden: Ratuj się, bo chodzi o życie twoje; nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się w całym tym okręgu; uchodź w góry, abyś nie zginął.” – I Księga Mojżeszowa 19:12-17.

Lot był ostrzeżony o tym co się stanie z miastem i jego mieszkańcami.
Kto w takiej chwili, zwleka, kto się ociąga? Kto w takiej chwili nie ratuje siebie i bliskich i nie krzyczy: „Ratuj się kto może!” Kto w  takiej chwili żyje tak, że jego słów i ostrzeżeń nie można traktować poważnie lecz bierze się je za żart?


To nie są żarty!
Ratuj siebie i innych!
Nie ociągaj się!
Tu chodzi o Twoje życie!


„Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego Słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi.  Niech to jedno, umiłowani, nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień.  Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania.  A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną.  Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności,  Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się?”  - 2 List Piotra 3:7-12

 

Nie bądź jednym z tych, którzy mylą Bożą cierpliwość z pobłażaniem.
Odwróć się od swoich grzechów i zwróć się ku Bogu!
Żyj!

 

Szymon Lambert


- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach