Film - Księga Daniela

Super User włącz .

Film osadzony jest w serwisie Youtube. Dzięki opcji "Udostępnij film lub umieść go na stronie" można go obejrzeć bezpośrednio z tego miejsca. Zdarza się, że użytkownik serwisu Youtube zamyka swoje konto, wtedy automatycznie brak jest dostępu do materiałów przez niego udostępnionych.

Film oparty na księdze Daniela. Opowiada o losach proroka Daniela, żyjącego na dworze babilońskim i perskim na przełomie VII i VI wieku przed Chrystusem.

"Wtedy Danielowi została objawiona w nocnym widzeniu tajemnica, za co Daniel wysławiał Boga niebios.  I zaczął Daniel mówić tymi słowy: Niech będzie błogosławione imię Boga od wieków na wieki, albowiem do niego należą mądrość i moc.  On zmienia czasy i pory, On utrąca królów i ustanawia królów, udziela mądrości mądrym, a rozumnym rozumu.  On odsłania to, co głębokie i ukryte; wie, co jest w ciemnościach, u niego mieszka światłość.  Ciebie, Boże moich ojców, chwalę i wysławiam, bo mi dałeś mądrość i moc, a teraz oznajmiłeś mi, o co cię prosiliśmy; oznajmiłeś nam sprawę króla." - (Daniela 2:19-23)

- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach