10 słów

Super User włącz .

Spis treści

Dziesiąte przykazanie: Zakaz pożądania

20:14 Nie wolno ci pożądać - Powinieneś uważać wszystko, co nie należy do ciebie, za coś całkowicie niedostępnego, bo tego, co jest poza twoim zasięgiem, natura człowieka nie będzie pragnąć; podobne do: „nikt nie będzie pożądał twojej ziemi" (Szemot 34:24), bo pożądanie prowadzi człowieka do kradzieży, jak czytamy: „Wtedy zapragnąłem ich i wziąłem je' (Jehoszua 7:21)

Bóg powiedział do Jisraela: 'Mój narodzie, nie pożądaj niczego, co nie należy do ciebie. Nie przebywaj pośród zawistnych ani nie zadawaj się z nimi. Strzeż swoich dzieci, aby nie wpadły w takie towarzystwo, gdyż będą naśladować ich złe postępowanie. Gdy to przykazanie jest łamane, władze karzą swoich poddanych, zarówno fizycznie, jak i finansowo. Bogaci tracą swoją własność i wygnanie jest sprowadzane na świat. (Targum Jonatan)

Jeżeli ktoś pragnie posiadać rzecz należącą do osoby, która nie chce jej sprzedać, lecz poczułaby się zawstydzona odmawiając prośbie, zabronione jest wypowiadanie takiej prośby. Byłoby to równoznaczne ze zmuszaniem tej osoby do sprzedania rzeczy, którą posiada.

Podobna sytuacja występuje wtedy, gdy powszechnie szanowana osoba zapragnie czegoś, a wie, że ze względu na szacunek, jakim jest darzona, nie odmówi się jej prośbie. Nie może ona poprosić o sprzedanie bądź podarowanie jakiegoś przedmiotu, jeżeli nie jest pewna, że zostanie to uczynione całkowicie dobrowolnie. (Szare Teszuwa 3:43)

Osoba, która używa siły fizycznej w celu zabrania jakiejś rzeczy jej właścicielowi, a następnie przekazuje mu sumę równą wartości tego przedmiotu, określana jest jako chamsan - 'agresywny złodziej'.

Jest ona odsunięta od możliwości składania zeznań, tak jak zwykły złodziej. (Bawa Karna 62a

Przykazanie to, piąte z kolei na drugiej tablicy, odpowiada piątemu przykazaniu na pierwszej tablicy: „szanuj twojego ojca i twoją matkę", ponieważ ten, kto pożąda tego, co do niego nie należy, będzie miał dzieci, które i będą nim pogardzać. (Mechilta)

Człowiek, który pożąda cudzej własności, z pewnością będzie skąpy w odniesieniu do własnej. Od człowieka tego pokroju raczej nie można oczekiwać, aby hojnie wspierał swoich rodziców. Z tego przykładu uczymy się, że z pewnością jego dzieci również nie będą się nim przejmować. Gdy będzie w potrzebie, może się spodziewać, że usłyszy od nich: „Jeśli tak bardzo potrzebujesz pieniędzy, idź i wyżebraj coś" Gdy ktoś pożąda żony jakiegoś człowieka, może to spowodować duchowe komplikacje w jego własnym małżeństwie, powodując, że sprowadzi na świat potomstwo, które przysporzy mu wielu cierpień. (Kli Jakar)

Przykazanie to dotyczy nie tylko zakazu pożądania czegokolwiek, co należy do twojego bliźniego, lecz nawet pożądania własnej własności, co znaczy, że nie wolno za bardzo kochać własnego bogactwa, gdyż chciwość wypaczy twój sąd, a ty staniesz się skąpcem, duchowym kaleką, który nie będzie umiał otworzyć swojej dłoni przed potrzebującym. Umieszczając przykazanie zakazujące pożądania jako dziesiąte w kolejności, Tora chce nam przypominać, że każdy Żyd powinien przeznaczać jedną dziesiątą dochodów na cele dobroczynne. Niech chciwiec zapamięta, że część jego dochodów należy do biednych i nie pożąda zbyt wiele dla siebie samego. (Jad Hakemach)

Kiedykolwiek ktoś kieruje pożądliwie swój wzrok ku czemuś, co do niego nie należy, nie tylko że przedmiot jego chciwości nie zostanie mu dany, ale na dodatek zostanie on pozbawiony tego, co już posiada.

 Pożądanie jest rzeczywiście źródłem wszelkiego zła, gdyż spowodowało pierwszy grzech, tak jak mówi Tora: "Kobieta spostrzegła, że drzewo jest dobre do jedzenia, kuszące dla oczu i że drzewo to budzi pragnienie zdobycia zrozumienia; wzięła z jego owoców i zjadła" (Bereszit 3:6).

W Dziesięciu Przykazaniach znajduje się sześćset dwadzieścia liter, co odpowiada sześciuset trzynastu micwot danym Żydom oraz siedmiu micwot bne Noach - danym dla nie-Żydów. Ułatwiającym zapamiętanie

skrótem są słowa keter Tora 'korona Tory'. To uczy nas również, że kto studiuje Torę z całkowitym oddaniem, dla tego nauka ta staje się keter 'koroną' na jego głowie. Lecz jeśli jego nauka pozbawiona jest zaangażowania, wtedy może on zbłądzić, a litery keter mogą się przestawić i utworzyć karet - ciężką karę zsyłaną przez Niebo, w którą włączona jest przedwczesna śmierć lub duchowe odcięcie. (Baal Haturim

Jeśli weźmiemy pod uwagę porządek, w jakim zostały przedstawione te podstawowe zasady, spostrzeżemy, że wyraża on jeszcze jedną prawdę, która ma niemałe znaczenie dla zasadniczej koncepcji Boskiego Prawa. Pierwsza polowa Dziesięciu Przykazań zaczyna się od Anochi 'Ja' – „Ja jestem Haszem, twój Bóg", a kończy kawed 'szanuj' [„Szanuj twojego ojca i twoją matkę']. Druga część zaczyna się od lo tircach [„Nie wolno ci mordować"], a kończy lo tachmod [„Nie wolno ci pożądać"]. Tak więc żądanie, byśmy uznali Boga, rozpoczyna się od wymagania skierowanego do naszego intelektu: „Ja jestem Haszem, twój Bóg" i „Nie wolno ci ? Mieć innych bogów". Jednak uznanie Boga tylko w teorii nie jest wystarczające. Musimy wyrazić nasze uznanie Boga także w praktyce, poprzez kontrolę nad naszymi słowami [?Nie wolno ci przysięgnąć (...) na próżno"], nad naszymi działaniami [„Pamiętaj [stale] o dniu Szabatu"] i nad naszym życiem rodzinnym [„Szanuj twojego ojca i twoją matkę"]. Społeczna legislacja zaczyna się wymaganiami odnośnie do naszych działań i słów [„Nie wolno ci mordować"; „Nie wolno ci cudzołożyć"; „Nie wolno ci porywać [człowieka]"; „Nie wolno ci świadczyć przeciwko twojemu bliźniemu jako fałszywy świadek"]. Jednak samo panowanie nad naszymi słowami i uczynkami nie jest wystarczające; Tora żąda, abyśmy mieli także kontrolę nad naszym duchem i naszymi nastawieniami [„Nie wolno ci pożądać"],

 

- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach