baner - cytat z Księgi Izajasza - kpjch mikołajki

KPJCh w Mikołajkach - obrazek Yeshua- Społeczność chrześcijańska Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach


    Jesteśmy ludźmi wierzącymi i odrodzonymi z Ducha Świętego. Celem naszego istnienia i działania jest wypełnianie woli naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.   "Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego,w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane, On także jest Głową Ciała, Kościoła; On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego."  (List Ap. Pawła do Kolosan 1/13-20)

    Mamy nadzieję, że uda Ci się tu znaleźć interesujące informacje. Zapraszamy także na nabożeństwa, na których modlimy się jeden o drugiego, wielbimy Boga jak również rozważamy Jego Słowo. Wierzymy, że jest Ono jedynym i najlepszym drogowskazem dla naszego życia, byśmy mogli być zbawieni.

   Jeżeli masz jakiekolwiek pytania o wiarę lub potrzebujesz modlitwy, rozmowy, skontaktuj się z nami osobiście lub przez email. Można także skorzystać z poniższego paska wyszukiwarki by odnaleźć interesującą treść zamieszczoną na naszej stronie.
 


Poniżej znajdują się migawki ostatnio dodanych do naszej czytelni artykułów


Miłość Boża – trwać…
wtorek, 26 marzec 2019
Thumbnail      Na temat Miłości Bożej napisano już bardzo wiele. W kręgach chrześcijan ostatnio bardzo często można usłyszeć takie słowa jak „miłość Boża” wplecione w często kontrowersyjne kazania, nauczania czy też zwykłe rozmowy. Nie będę się teraz rozpisywał, jak ją rozumieć ani o tym, czy zasadne jest w takiej czy innej sytuacji odnoszenie się właśnie do Bożej miłości. Chciałbym jednak tych, którzy bardzo często o niej mówią zmobilizować do trwania właśnie w niej. Zachęcić słowami Pana Jezusa Chrystusa, który mówi: “Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem; trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i Ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości jego.” Ewangelia wg Jana 15/9-10   Tak więc, trwaj w miłości Jego. Amen   Szymon Lambert
Thumbnail Po opublikowaniu artykułu dotyczącego powtórnych małżeństw (czytaj tu: Powtórne małżeństwo) otrzymałem wiele pytań. Wnioskuję z nich, iż nam, chrześcijanom XXI wieku, trudno zgodzić się z prostym, lecz bardzo surowym wyrokiem Boga wobec rozwodów i powtórnych małżeństw. Nie wyobrażamy sobie, by Bóg „nie odpuścił” nieco z twardych zasad. Przecież wokół siebie widzimy, jak gną się lub burzą odwieczne zasady moralne, odwieczne wartości. Przychodzi to nadspodziewanie łatwo! Wszystko można zmienić! Zaledwie jedno pokolenie (!) zburzyło fundamentalne zasady dotyczące małżeństwa, rodziny, wychowania dzieci, związków homoseksualnych. To, co kiedyś było naganne i nie do zaakceptowania, dzisiaj jest już moralnie poprawne i zagwarantowane nowym prawem. I odwrotnie – to co było kiedyś wartością fundamentalną, jest wyśmiane i odrzucone. Gdy niedawno znany chrześcijański...
Budujcie się w dom duchowy
czwartek, 19 kwiecień 2018
Thumbnail „i wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy...”1P 2,5 Dom duchowy to inaczej świątynia Boża a więc miejsce gdzie przebywa Bóg! Miejsce szczególne, wyjątkowe. To nie makieta świątyni lecz prawdziwa świątynia. Nasza świątynia jest inną, niż ta, którą chlubił się Izrael. Jest niezwykła różnica między starą świątynią a nową – teraz my jesteśmy świątynią! Nie zimne i martwe kamienie, lecz kamienie żywe. „Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was?”1Kor 3,16 Jesteśmy z tego dumni i szczęśliwi. Bo jeśli tamta miała swoją chwałę, to o ileż bardziej ma chwałę nowa. Niczym sobie na to nie zasłużyliśmy, to w pełni dzieło Boga. W sercach wielu chrześcijan panuje przekonanie, że ich świątynia jest gotowa. Po prostu – staliśmy się świątynią w jednej chwili – gdy przyjęliśmy Chrystusa. Gdy wszedł do naszego serca. Apostoł Piotr...
Niech będą im podobni...
sobota, 17 marzec 2018
Thumbnail „Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność, zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz. Biada tym, którzy we własnych oczach uchodzą za mądrych i we własnym mniemaniu za rozumnych!” (Izajasza 5:20-21) Nie trzeba sobie wyobrażać o czym mówi powyższy fragment Księgi Izajasza. Dzisiaj bardzo wyraźnie można to zobaczyć własnymi oczami. Tak wiele rzeczy zostało wywróconych do góry nogami. „…prawo zostało usunięte na bok, a sprawiedliwość pozostaje daleko, gdyż prawda potyka się na rynku, a dla uczciwości miejsca nie ma. Prawda się zapodziała, a ten, który unika złego, bywa plądrowany…” (Izajasza. 59:14-15) Ci, którzy we własnych oczach uchodzą za mądrych i rozumnych wprowadzają własne prawo. I choć prawo samo w sobie nie jest złe i jest potrzebne to niestety często stoi ono w sprzeczności z prawem...
Czynniki determinujące a wolność woli
poniedziałek, 13 listopad 2017
Thumbnail  Niektórzy uważają, że jeśli człowiek ma motyw do jakiegoś chcenia, to ten motyw wyklucza wolną wolę. Przykład: głód jest motywem pójścia do sklepu po żywność, a skoro wola pójścia do sklepu jest zdeterminowana głodem, to wyklucza to wolną wolę. Czy to poprawne rozumowanie? Niepoprawne. Choć z jednej strony głód determinuje chęć pójścia do sklepu, to rozum może w swej wolności myślenia determinować inną chęć, np. chęć głodówki (przykład: strajk głodowy). Wówczas na wolę wpływają dwie wiodące chęci: chęć jedzenia (pójścia do sklepu) i chęć postu. Wolność woli polega na tym, że rozum może ocenić, która chęć jest lepsza, i sprawić, by ta chęć stała się wolą człowieka (postanowieniem, dążeniem). Innymi słowy, to człowiek w swej wolności decyduje, któremu czynnikowi determinującemu ulegnie na poziomie woli. Na wolę wpływa wiele bodźców, zachęt, motywów, a wolność woli...
More inOpowiadania