baner - cytat z Księgi Izajasza - kpjch mikołajki

KPJCh w Mikołajkach - obrazek Yeshua- Społeczność chrześcijańska Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach


    Jesteśmy ludźmi wierzącymi i odrodzonymi z Ducha Świętego. Celem naszego istnienia i działania jest wypełnianie woli naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.   "Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego,w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane, On także jest Głową Ciała, Kościoła; On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego."  (List Ap. Pawła do Kolosan 1/13-20)

    Mamy nadzieję, że uda Ci się tu znaleźć interesujące informacje. Zapraszamy także na nabożeństwa, na których modlimy się jeden o drugiego, wielbimy Boga jak również rozważamy Jego Słowo. Wierzymy, że jest Ono jedynym i najlepszym drogowskazem dla naszego życia, byśmy mogli być zbawieni.

   Jeżeli masz jakiekolwiek pytania o wiarę lub potrzebujesz modlitwy, rozmowy, skontaktuj się z nami osobiście lub przez email. Można także skorzystać z poniższego paska wyszukiwarki by odnaleźć interesującą treść zamieszczoną na naszej stronie.


Poniżej znajdują się migawki ostatnio dodanych do naszej czytelni artykułów


Czynniki determinujące a wolność woli
poniedziałek, 13, listopad 2017
Thumbnail  Niektórzy uważają, że jeśli człowiek ma motyw do jakiegoś chcenia, to ten motyw wyklucza wolną wolę. Przykład: głód jest motywem pójścia do sklepu po żywność, a skoro wola pójścia do sklepu jest zdeterminowana głodem, to wyklucza to wolną wolę. Czy to poprawne rozumowanie? Niepoprawne. Choć z jednej strony głód determinuje chęć pójścia do sklepu, to rozum może w swej wolności myślenia determinować inną chęć, np. chęć głodówki (przykład: strajk głodowy). Wówczas na wolę wpływają dwie wiodące chęci: chęć jedzenia (pójścia do sklepu) i chęć postu. Wolność woli polega na tym, że rozum może ocenić, która chęć jest lepsza, i sprawić, by ta chęć stała się wolą człowieka (postanowieniem, dążeniem). Innymi słowy, to człowiek w swej wolności decyduje, któremu czynnikowi determinującemu ulegnie na poziomie woli. Na wolę wpływa wiele bodźców, zachęt, motywów, a wolność woli...
e-bracia?
niedziela, 06, sierpień 2017
Thumbnail Dzisiaj ogromna ilość ludzi, w tym również chrześcijan, jest pod wpływem mediów społecznościowcyh. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z niebezpieczeństwa jakie to ze sobą niesie. W kilku słowach chciałbym się zwrócić do chrześcijan. Jedni dzielą się swym życiem z innymi w sieci. Publikują różne materiały, prowadzą dysputy. Nic mi do tego, aby przynosiło to jakiś pożytek i by Imieniu Bożemu przez to nie bluźniono. Są też tacy, których jedyną motywacją jest "uświadamianie" innych. Zapominają oni często o tym, że cokolwiek się publikuje, niesie to ze sobą jakieś skutki - pozytywne lub negatywne. Prawdopodobnie każdy spotkał człowieka, który co drugie słowo używał wulgarnego "przerywnika". Chociaż sam nie mam własnego profilu, to czasem mam możliwość zobaczyć jak wyglądają tablice innych. Bywa, że jestem tym przerażony, a to dlatego, że nie widać tam spójności....
Ponieważ Jezus powiedział
niedziela, 18, czerwiec 2017
Thumbnail „Nie ma go tu, ale wstał z martwych. Wspomnijcie, jak mówił wam, będąc jeszcze w Galilei” Łk. 24,6 Wszyscy znamy te słowa i okoliczności, w jakich zostały wypowiedziane. Jedne z najradośniejszych słów jakie może usłyszeć chrześcijanin! Nie ma tu, w grobie, Jezusa! Chociaż wszystkie przesłanki mówią, że powinien tu być i pozostać na zawsze. Był, lecz wstał z martwych! Alleluja! Przez całe wieki ta wieść rozbrzmiewa w świecie. Roznoszą ją uczniowie Jezusa Chrystusa. Wieść ta jest tak ważna i tak radosna, że nie bacząc na prześladowania, drwiny i szyderstwa, nawet zagrożenie śmiercią, chrześcijanie wciąż i wciąż, dalej i dalej, opowiadają ją innym. Bo wieść ta mówi o złamaniu najokrutniejszego prawa Ziemi. Prawa śmierci!  Straszne prawo – poddani mu są wszyscy – bogaci i biedni, mądrzy i wielcy oraz mali i słabi. Dla śmierci nie ma żadnych reguł ani zasad. Śmierć nie...
Błogosławieni cisi
środa, 17, maj 2017
Thumbnail „Błogosławieni cisi; albowiem oni odziedziczą ziemię” (Mt 5:5). W czasach, kiedy zza kazalnic często mówi się o tym, że chrześcijanie mają być asertywni i walczyć o swoje prawa, mówienie o cichości i pokorze wydaje się być nie na miejscu. W czasach, kiedy chrześcijanie organizują uliczne marsze i wielkie festiwale, mowa o komorze modlitewnej wydaje się być anachronizmem. W czasach, kiedy umysły przywódców kościelnych zaprzątnięte są myślami o budowaniu wielkich zborów i centrów chrześcijańskich, mowa o niewielkiej liczbie zbawionych wydaje się brakiem wiary. A jednak PAN Jezus wyraźnie mówi: „Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. Weźmijcie jarzmo moje na się, i uczcie się ode mnie, bom ja cichy i pokornego serca; a znajdziecie odpocznienie dla dusz swoich; Albowiem jarzmo moje łagodne jest, i brzemię moje...
Z kim należy iść?
sobota, 11, luty 2017
Thumbnail Żyjemy obecnie w czasie, w którym ludzkość zasypywana jest niezliczoną ilością ofert, zaproszeń oraz obietnic i to we wszystkich dziedzinach życia. Wykorzystuje się w tym celu takie sposoby jak bilbordy, plakaty, internet, telefony, telewizje, a także bezpośrednie rozmowy. Otrzymujemy propozycje od banków, firm ubezpieczeniowych, turystycznych oraz od różnego rodzaju gabinetów i klubów rozrywki. Wszyscy ich autorzy przedstawiają się jako „dobroczyńcy”, którzy poświęcają się i robią wszystko ze swej strony, aby uczynić potencjalnych klientów bogatymi, zdrowymi, szczęśliwymi w krótkim czasie i to bez szczególnego wysiłku. Wystarczy tylko zadzwonić pod numer „x”, podpisać umowę napisaną bardzo drobnym druczkiem, w dodatku trudną do zrozumienia, i już jesteś szczęśliwym posiadaczem. I co ciekawe ten system działa na psychikę ludzi i znajduje wielu łatwowiernych,...
More inOpowiadania