baner - cytat z Księgi Izajasza - kpjch mikołajki

KPJCh w Mikołajkach - obrazek Yeshua- Społeczność chrześcijańska Kościół Pana Jezusa Chrystusa - Społeczność Chrześcijańska
w Mikołajkach

Jesteśmy ludźmi wierzącymi i odrodzonymi z Ducha Świętego. Celem naszego istnienia i działania jest wypełnianie woli naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

Mamy nadzieję, że uda Ci się tu znaleźć interesujące informacje. Zapraszamy także na nabożeństwa, na których wielbimy Boga jak również rozważamy Jego Słowo.
Wierzymy, że jest Ono jedynym i najlepszym drogowskazem dla naszego życia, byśmy mogli być zbawieni.

   Jeżeli masz jakiekolwiek pytania o wiarę lub potrzebujesz modlitwy, rozmowy, skontaktuj się z nami dzwoniąc lub wysyłając wiadomość email. Można także skorzystać z poniższego paska wyszukiwarki by odnaleźć interesującą treść zamieszczoną na naszych stronach.

Poniżej znajdują się migawki ostatnio dodanych do naszej czytelni artykułów

Ponieważ Jezus powiedział
niedziela, 18 czerwca 2017
Thumbnail „Nie ma go tu, ale wstał z martwych. Wspomnijcie, jak mówił wam, będąc jeszcze w Galilei” Łk. 24,6 Wszyscy znamy te słowa i okoliczności, w jakich zostały wypowiedziane. Jedne z najradośniejszych słów jakie może usłyszeć chrześcijanin! Nie ma tu, w grobie, Jezusa! Chociaż wszystkie przesłanki mówią, że powinien tu być i pozostać na zawsze. Był, lecz wstał z martwych! Alleluja! Przez całe wieki ta wieść rozbrzmiewa w świecie. Roznoszą ją uczniowie Jezusa Chrystusa. Wieść ta jest tak ważna i tak radosna, że nie bacząc na prześladowania, drwiny i szyderstwa, nawet zagrożenie śmiercią, chrześcijanie wciąż i wciąż, dalej i dalej, opowiadają ją innym. Bo wieść ta mówi o złamaniu najokrutniejszego prawa Ziemi. Prawa śmierci!  Straszne prawo – poddani mu są wszyscy – bogaci i biedni, mądrzy i wielcy oraz mali i słabi. Dla śmierci nie ma żadnych reguł ani zasad. Śmierć nie...
Błogosławieni cisi
środa, 17 maja 2017
Thumbnail „Błogosławieni cisi; albowiem oni odziedziczą ziemię” (Mt 5:5). W czasach, kiedy zza kazalnic często mówi się o tym, że chrześcijanie mają być asertywni i walczyć o swoje prawa, mówienie o cichości i pokorze wydaje się być nie na miejscu. W czasach, kiedy chrześcijanie organizują uliczne marsze i wielkie festiwale, mowa o komorze modlitewnej wydaje się być anachronizmem. W czasach, kiedy umysły przywódców kościelnych zaprzątnięte są myślami o budowaniu wielkich zborów i centrów chrześcijańskich, mowa o niewielkiej liczbie zbawionych wydaje się brakiem wiary. A jednak PAN Jezus wyraźnie mówi: „Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. Weźmijcie jarzmo moje na się, i uczcie się ode mnie, bom ja cichy i pokornego serca; a znajdziecie odpocznienie dla dusz swoich; Albowiem jarzmo moje łagodne jest, i brzemię moje...
Z kim należy iść?
sobota, 11 lutego 2017
Thumbnail Żyjemy obecnie w czasie, w którym ludzkość zasypywana jest niezliczoną ilością ofert, zaproszeń oraz obietnic i to we wszystkich dziedzinach życia. Wykorzystuje się w tym celu takie sposoby jak bilbordy, plakaty, internet, telefony, telewizje, a także bezpośrednie rozmowy. Otrzymujemy propozycje od banków, firm ubezpieczeniowych, turystycznych oraz od różnego rodzaju gabinetów i klubów rozrywki. Wszyscy ich autorzy przedstawiają się jako „dobroczyńcy”, którzy poświęcają się i robią wszystko ze swej strony, aby uczynić potencjalnych klientów bogatymi, zdrowymi, szczęśliwymi w krótkim czasie i to bez szczególnego wysiłku. Wystarczy tylko zadzwonić pod numer „x”, podpisać umowę napisaną bardzo drobnym druczkiem, w dodatku trudną do zrozumienia, i już jesteś szczęśliwym posiadaczem. I co ciekawe ten system działa na psychikę ludzi i znajduje wielu łatwowiernych,...
Co tutaj robisz?
poniedziałek, 05 grudnia 2016
Thumbnail Takie krótkie, bezpośrednie pytanie otrzymał prorok Eliasz od Boga: Co tutaj robisz Eliaszu? W tym czasie Eliasz był w bardzo trudnej sytuacji. Naród izraelski pod przywództwem króla Achaba i jego żony Izebel, odstąpił od Boga. Rozpowszechnił się kult Baala, któremu składano liczne ofiary. Z rozkazu Izebel prześladowano wszystkich wyznawców Pana. Proroków Pańskich zabito. Eliasz po trzyletniej suszy, w czasie głodu, na rozkaz Pana, zebrał Izraela na górze Karmel. Był tam obecny król Achab, oraz wszyscy prorocy Baala. Eliasz sam jeden jako prorok Pana Boga Izraela odważnie wszystkich zapytał: „Jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Jeżeli Pan jest Bogiem, to idźcie za Nim, a jeżeli Baal to idźcie za nim. Lecz ludzie nie odpowiedzieli na to ani słowa.” (1Krl 18, 20-40) Tacy często są ludzie – nie są zdolni zająć konkretnego stanowiska. Wygodniej jest im raczej...
Jaką pieczęcią...?
wtorek, 29 listopada 2016
Thumbnail Krótkie rozważanie w oparciu o fragment z 13. rozdziału Objawienia Jana. “I zobaczyłem inną bestię wychodzącą z ziemi. Miała dwa rogi jak u baranka, ale mówiła jak smok. Sprawuje ona wszelką władzę pierwszej bestii przed jej obliczem i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają cześć pierwszej bestii, tej, której śmiertelna rana została uzdrowiona. Dokonuje ona wielkich cudów, nawet ściągając ogień z nieba na ziemię na oczach ludzi. Zwodzi mieszkańców ziemi cudami, jakich pozwolono jej dokonywać przed obliczem bestii, i każe im wykonać obraz ku czci bestii, której zadano cios mieczem, ale znów ożyła. Pozwolono jej dać tchnienie obrazowi bestii, tak że obraz bestii mógł nawet mówić, i pozwolono jej sprawić, aby każdy, kto nie zechce oddawać czci obrazowi bestii, został zgładzony. Zmusza również każdego - wielkich i małych, bogatych i biednych, wolnych i...
More inOpowiadania