"Nie będą już łaknąć ani pragnąć, i nie padnie na nich słońce ani żaden upał, ponieważ Baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód; i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu."
Obj. 7:16

Narodziłem się nagi, mówi Bóg,
abyś ty potrafił wyrzekać się siebie samego.

Narodziłem się ubogi,
abyś ty mógł uznać Mnie za jedyne bogactwo.

Narodziłem się w stajni,
abyś ty nauczył się uświęcać każde miejsce.

Narodziłem się bezsilny,
abyś ty nigdy się Mnie nie lękał.

Narodziłem się z miłości,
abyś ty nigdy nie zwątpił w moją miłość.

Narodziłem się w nocy,
abyś ty uwierzył, iż mogę rozjaśnić
każdą rzeczywistość spowitą ciemnością.

Narodziłem się w ludzkiej postaci, mówi Bóg.
abyś ty nigdy nie wstydził się być sobą.

Narodziłem się jako człowiek,
abyś ty mógł stać się "Synem Bożym".

Narodziłem się prześladowany od początku,
abyś ty nauczył się przyjmować wszelkie trudności.

Narodziłem się w prostocie,
abyś ty nie był wewnętrznie zagmatwany.

Narodziłem się w twoim ludzkim życiu, mówi Bóg,
aby wszystkich ludzi zaprowadzić do domu Ojca.