baner - cytat z Księgi Izajasza - kpjch mikołajki

KPJCh w Mikołajkach - obrazek Yeshua- Społeczność chrześcijańska Kościół Pana Jezusa Chrystusa - Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach

Jesteśmy ludźmi wierzącymi i odrodzonymi z Ducha Świętego. Celem naszego istnienia i działania jest wypełnianie woli naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

Mamy nadzieję, że uda Ci się tu znaleźć interesujące informacje. Zapraszamy także na nabożeństwa, na których wielbimy Boga jak również rozważamy Jego Słowo.
Wierzymy, że jest Ono jedynym i najlepszym drogowskazem dla naszego życia, byśmy mogli być zbawieni.

   Jeżeli masz jakiekolwiek pytania o wiarę, potrzebujesz spotkania by modlić się lub masz jakąkolwiek prośbę lub informacje do przekazania, możesz wysłać email do KPJCh w Mikołajkach.


Poniżej znajdują się migawki ostatnio dodanych do naszej czytelni artykułów

Jakie będzie twoje epitafium?
piątek, 27, maj 2016
Thumbnail Epitafium - napis nagrobny ku czci zmarłego. Biblia zawiera niejedno epitafium, choć nie wypisane na kamiennej płycie grobu. Warto przyjrzeć się niektórym z nich. Dawid - mąż według Bożego serca „Lecz teraz królestwo twoje nie utrzyma się. Pan wyszukał sobie męża według serca swego i Pan ustanowił go księciem nad swoim ludem za to, że nie dochowałeś tego, co ci Pan rozkazał.” (1 Sm 13,14). Te słowa wypowiedział w imieniu Boga Samuel do króla Saula, którego za nieposłuszeństwo Bóg pozbawił królestwa, wybierając na jego miejsce innego króla według serca swego. Jakież epitafium! Dawid był pasterzem i został drugim królem Izraela. Królował on w latach 1010-970 przed Chrystusem. Znając historię Dawida można się dziwić, dlaczego Bóg uważał go za człowieka według swego serca. Przecież to Dawid popełnił cudzołóstwo z Batszebą, a potem, by zakryć swój grzech, wydał na...
Ubóstwo, któte ubogaca
wtorek, 10, maj 2016
Thumbnail „I przystąpił jeden z uczonych w Piśmie, i rzekł do niego: Nauczycielu, pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. I rzekł mu Jezus: Lisy mają jamy i ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma gdzie by głowę skłonił”. Mt 8,19-20 Aż trudno uwierzyć, że Pan panów, Król królów, Stwórca wszechrzeczy, jest pozbawiony podstawowych rzeczy, jakie ma każdy człowiek,  za wyjątkiem tych, co zmarnowali swoje życie przez grzech, nałogi lub rozpustę. Pan Jezus nie ma gdzie skłonić głowy! Ptaszki mają gniazda, lisy swoje nory, a On nie ma nic swojego. Ta wypowiedź musiała zaszokować tych, którzy oferowali mu swoje życie i swoją wierność. Nie wiemy, który z tych rozmówców poszedł mimo wszystko za Jezusem, a który odszedł zawiedziony i rozczarowany. Myślę, że nawet ten, który nie zrezygnował z naśladowania Jezusa musiał przeżyć wielką wewnętrzną burzę. Nie takich honorów i...
Oliwka
piątek, 22, kwiecień 2016
Thumbnail Rzym. 11:24 - Bo jeśli ty zostałeś wycięty z dzikiego według natury drzewa oliwnego i na równi z naturą zostałeś wszczepiony do szlachetnej oliwki, o ileż bardziej ci, którzy są według natury, zostaną wszczepieni we własne drzewo oliwne. Skąd wzięła się dzika oliwka? Czy została taką stworzona przez Boga? Innymi słowy: co było najpierw, oliwka dzika czy oliwka szlachetna? Czy Bóg stworzył człowieka tak, aby zasługiwał na porównanie do gałęzi oliwki dzikiej? A może stworzył ludzkość jako dwa odrębne rodzaje, aby jeden był z natury oliwką szlachetną, drugi zaś oliwką dziką? Dwa rodzaje człowieczeństwa, wyższy i niższy, czy tak? Czy to właśnie ma na myśli apostoł, gdy używa tu określenia "według natury"? Ludzkość pochodzi przecież od jednego człowieka, uczynionego na obraz i podobieństwo samego Stwórcy. Czy ów święty obraz Boży można byłoby porównać do oliwki dzikiej?...
Już nigdy nie grzesz!
środa, 13, styczeń 2016
Thumbnail  Początek piątego rozdziału Ewangelii Jana opisuje niezwykłą historię, dobrze nam znaną, gdyż często stanowiącą temat kazań: uzdrowienie chorego człowieka przy sadzawce Betesda. Łatwo wczuwamy się w dramat tego człowieka: złożony chorobą od 38 lat, daremnie oczekuje cudu uzdrowienia przy sadzawce. Brak bliskiej osoby, która mogłaby mu pomóc („nie mam człowieka”) i jego niedołężność („zanim tam dojdę”) powodowały, że człowiek ten był pełen rozpaczy i beznadziei, mogąc tylko z coraz bardziej piekącą goryczą w sercu odliczać kolejne poruszenia wody przez anioła i kolejne cudowne uzdrowienia, lecz... nie swojego. Tak naprawdę, to potrzebował podwójnego cudu: cudu poruszenia wody i cudu dotarcia do niej jako pierwszy. Spotkanie Jezusa z chorym jawi się piękniej niż niejedna baśń. Pierwszy obraz to godny współczucia chory – choć leży na wyciągnięcie ręki od...
Niebezpieczne czasy...
niedziela, 15, listopad 2015
Thumbnail Wiele razy dawaliśmy przykłady na to, w jak smutny sposób wypełnia się dziś ostrzeżenie Pawła, iż w ostatnich dniach przed powrotem Chrystusa zdrowa nauka zostanie wzgardzona, a w jej miejsce praktykujący chrześcijanie zwrócą się ku  b a ś n i o m. W rezultacie tego procesu w książkach i kazaniach chrześcijańskich zmniejsza się zawartość treści biblijnej, a zwiększa zawartość humanistycznej. Wielu spośród tych, których uważa się za czołowych obrońców wiary chrześcijańskiej, podważa dziś jej podwaliny. Jednocześnie większość zaangażowanych w ten zgubny proceder zdecydowanie i szczerze twierdzi, że ich nauczanie jest „biblijne”.   To co ucho łechce... Jak mogło dojść do takiego zaślepienia? Stało się to za pomocą ledwie uchwytnej redefinicji. Pod słowem „biblijne” rozumiano niegdyś to, że jakaś nauka zostawała  w y w i e d z i o n a  z Pisma, dziś natomiast rozumie się to,...
More inOpowiadania