"Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości."
1 Jan. 1:9

Radio Pielgrzym - www.radio.pielgrzym.pl

A choćby się góry poruszyły i pagórki się zachwiały, jednak moja łaska nie opuści cię, a przymierze mojego pokoju się nie zachwieje, mówi Pan, który się nad tobą lituje.       (Izaj. 54;10)


Poniżej znajdują się "migawki" ostatnio dodanych do naszej czytelni artykułów. 

 

Trzymaj mocno co masz
piątek, 27, marzec 2015
article thumbnail Trzymaj mocno co masz   Ten okrzyk jest jedyną, lecz tym poważniejszą przestrogą skierowaną pod adresem Filadelfii. Zgromadzenie, do którego zwrócone jest przedostatnie orędzie (Objawienie 3), przedstawia nam wierne świadectwo w ostatnich czasach, w czasie łaski, a więc posiada dla naszych czasów szczególne znaczenie. Dwa przykłady z historii Izraela mogą nam pomóc poznać, co przede wszystkim mamy mocno trzymać. Oba wydarzenia wprowadzają nas w bardzo ciemne i niebezpieczne lata, które mają wiele wspólnego z obecnymi złymi czasami. "A Giedeon, syn jego, młócił pszenicę w tłoczni, aby z nią uciekł przed Madianitami" (Sędz.6,11). Czasy ucisku Madianitów to dni dla Izraela wielkiej nędzy i niedostatku, ponieważ zabierali im wszystko, co spłodziła ziemia. Dlatego Giedeon...
Znaki końca
środa, 25, marzec 2015
article thumbnailZnaki końca Nasz kraj jest nadal doświadczany dramatycznymi wydarzeniami. Po tragedii w Smoleńsku, wydawało się, że już nic gorszego nie może nas spotkać. Jednak nadal nie ma wytchnienia. Nadeszła katastrofalna powódź. Ledwo ustąpiła jedna fala powodziowa – nadeszła druga. Niemal jednocześnie usłyszeliśmy o groźnej trąbie powietrznej na północnym wschodzie. Po długim okresie zimna – niebywałe upały. I już po kilku dniach przez kraj przeszły potężne ulewy, oberwania chmury, gradobicia, wichury. Służby ratunkowe i porządkowe mają pełne ręce roboty. Jeden z polityków nazwał to „Hiobowymi wieściami”. W mediach, jak slogan, powtarzają się wiadomości rozpoczynane od słów: - niespotykane dotąd... - największe od 100 (150) lat... - najzimniejszy miesiąc od .... -...
Nie bójcie się, kiedy...
sobota, 21, marzec 2015
article thumbnail NIE BÓJCIE SIĘ, KIEDY… (Lance Lambert, ok. 1975)   Już wkrótce na świat przyjdzie czas nieporównywalnego z niczym zamieszania i wstrząsów. Nie bój się, gdyż to Ja, Pan, jestem tym, który wstrząśnie wszystkim. Zacząłem to robić już od czasu pierwszej wojny światowej. Od 1973 r. przyśpieszyłem ten proces. W ostatnim stadium planuję zakończyć go, wstrząsając całym wszechświatem ze znakami na słońcu, księżycu i gwiazdach. Ale zanim ten moment nastąpi, będę sądził narody — czas jest bliski. Będzie się to dziać nie tylko przez wojny i wojny domowe, anarchię, terror czy upadek systemów monetarnych, przez które będę sądził narody, ale także przez naturalne nieszczęścia, trzęsienia ziemi, przez głód i plagi starych oraz nowych chorób. Będę sądził również przez pozostawienie wiernych na...
Wielki Babilon
niedziela, 15, marzec 2015
article thumbnail "I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Wyjdźcie z niego, ludu mój , abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające". Obj. 18:4 Gdy chcemy zdefiniować, czym jest Wielki Babilon opisany w 18 rozdziale Objawienia św. Jana, pojawia się wielki problem. Nie ma wyraźnych przesłanek, by jednoznacznie stwierdzić, czy Babilon z 18 rozdziału i wszetecznica z 17 rozdziału są tym samym, czy dotyczą dwóch różnych pojęć. Piszę w związku z prośbą jednego Brata, a jeśli kogoś nie przekona poniższe rozważanie – nie będę się spierał. Już sama nazwa – Babilon odwołuje nas do Starego Testamentu, gdzie o Babilonie możemy dowiedzieć się dużo rzeczy. Pierwszy raz nazwa Babilon pojawia się już w 1M 10,10. Położony jest w krainie Synear. To tam...
Droga Balaama - miłość która zabija
poniedziałek, 02, marzec 2015
article thumbnail „Opuściwszy drogę prostą, zbłądzili i wstąpili na drogę Balaama, syna Beora, który ukochał zapłatę za czyny nieprawe” (2 P 2,15). Historia Balaama to jeden z najdziwniejszych i najbardziej pouczających przykładów opisanych w Biblii. Prorok ten miał autentyczny kontakt z Bogiem, przez niego zresztą Bóg przemawiał: „I przyszedł Bóg do Bileama, i rzekł [...] włożył PAN słowo w usta Bileama” itd. (4 Mojż 22,9.12.20; 23,4.5.16 itd.). A jednak kiedy przybyli do Balaama posłańcy moabskiego króla Balaka, oferując mu zapłatę, jeśli przeklnie lud Boży, Balaam nie wahał się. Prawdziwym jego bogiem okazał się pieniądz, i on to w ostatecznym rozrachunku doprowadził wielkiego proroka do piekła. Przecież nie kto inny jak Balaam prorokował o mającym nadejść Mesjaszu! „Wzejdzie...
More inOpowiadania